Emoce proti vybudování kotle na zpracování biomasy v ostrovské teplárně sílí tím více, čím více se blíží konec roku, který je uzávěrkou pro podání žádosti o dotaci.

Petice, se kterou přišel Karel Bíma, obdržela k pondělnímu sčítání podpisy 1625 občanů Ostrova. Následně byla včera odnesena na úřad města. „Nikdy jsem ani nepodepsal petici, natož abych sám nějakou vytvářel. Jako minulého zastupitele města mě však naštval postoj města k celé situaci a měl jsem dojem, že se někdo k jejich nezodpovědnosti musel postavit," řekl autor petice Karel Bíma.

Karel Bíma osvětlil i to, jak by podle něho mělo město postupovat: „Chce to situaci zprůhlednit a zajistit nezávislý posudek, protože nevěřím tomu, že ten, který udělala banka, je zcela nestranný," dále dodal Bíma.

Více transparentnosti v celé situaci je ale na obzoru. Z jedné nabídky od Energo Holdingu se během jednoho týdne rozrostly nabídky o další dvě. Do boje o teplárnu vstoupila firma ČEZ teplárenská a podle zdrojů Deníku i Karlovarská teplárenská v čele s Karlem Holoubkem.

Starost o budoucnost ostrovské teplárny vyjádřil i bývalý starosta, nyní poslanec Jan Bureš: „Z městem ovládané firmy sestane jen distribuční společnost bez vlastní výroby tepla i elektrické energie. Proč nemá kotel na biomasu karlovarská teplárna, když je to tak výhodné?"

Vyjádření zaměstnanců Ostrovské teplárny

V posledním čísle Ostrovského měsíčníku vyšla příloha s názvem „Prohlášení vedení města k projektu kogenerace"
Ve výše jmenovaném prohlášení je zmiňována údajná transparentnost projednávání této problematiky. Nám, zaměstnancům Ostrovské teplárenské, a.s., ale i odběratelům, stále chybí k této zmiňované transparentnosti něco více. Není zde zmiňováno nezávislé ekonomické posouzení projektu a s ohledem na finanční náročnost (cca 370 mil. Kč), jak je uvedeno v záměru, v případě provedení nevratných změn v technologii i určitá forma výběrového řízení. Na investora projektu v OT, a.s., chybí jakékoli reference, vyjma vývoje cen v Loučovické teplárně. Aktivity této firmy, uvedené v prohlášení (provozování zimního stadionu a výstavba sportovního a rekreačního areálu Plešivec), se týkají zcela odlišné činnosti a s výrobou energií nemají nic společného.

Dále je v prohlášení uvedeno snižování mzdových nákladů. Je důležité zmínit, že k tomuto snižování docházelo již po nástupu generálního ředitele p. Ing. Tibora Hrušovského do funkce, kdy došlo ke snížení počtu pracovníků ze 121 na 79. Náklady však znovu vzrostly po posledních komunálních volbách, kdy nově zvolená rada města rozhodla o změně počtu členů dozorčí rady OT, a.s., a to z původních pěti placených členů na současných osm placených členů. Odůvodnění tohoto kroku nám dodnes není známo.

Je nám jasné, že současný trend v teplárenství vyžaduje modernizaci, popřípadě změnu technologie, a to i v současných těžko předvídatelných legislativních změnách. Do tohoto okamžiku byla ze dvou třetin provedena rekonstrukce rozvodů tepla a výměníkových stanic, a tím došlo i k významnému zefektivnění dodávek tepla s nižším podílem ztrát přechodem z parní na horkovodní technologii, a další část bude realizována v roce 2013.
Podstatné je i to, že vedení OT, a.s., zajistilo dílčí rekonstrukci zdrojů jejich modernizací, což mělo pouze pozitivní ekonomický a ekologický dopad (nižší spotřeba paliva a snížení emisních limitů). Těmito kroky vedení OT, a.s., nezatížilo hospodárnost chodu tepelného zdroje, ani nedošlo k neúměrnému navýšení cen tepelné energie. Vedení OT, a.s., se v tomto období chovalo jako řádný hospodář a v tomto trendu je, dle našeho názoru, rozhodnuto i nadále pokračovat.

Před případným schválením projektu stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek, na které by mělo zastupitelstvo a rada města dostat zcela jasné odpovědi, aby mohly opravdu zodpovědně rozhodnout, jakým směrem půjde další vývoj výroby tepla pro občany našeho města, a to především z hlediska kvality a ceny dodávaného tepla.