V karlovarském rybářském svazu to nyní vře a někteří členové mění posvátné rybářské rčení Petrův zdar na Petrův zmar.
Jejich nespokojenost s působením současného předsedy Michala Riška je značná. Kritizují jeho hospodaření s financemi organizace a poukazují na to, že svaz, který má přibližně dvoumilionový rozpočet, dovedl do téměř sedmitisícového dluhu. Situace došla tak daleko, že Riškovi hrozí trestním oznámením. „Budeme muset v příštích letech hodně šetřit, abychom tento dluh splatili,“ říká pan Štika.

Michal Riško je podle rybářů za hospodaření svazu jako jeho dlouholetý předseda zodpovědný. „Máme také výhrady k uzavřené smlouvě o nájmu nebytových prostor v naší budově mezi Květoslavou Snížkovou, která je jeho dlouholetou přítelkyní, a Českým rybářským svazem Karlovy Vary,“ uvádějí rybáři. Jména zveřejnit zatím nechtějí (Deník je má k dispozici). „Riško nás zastrašuje a otevřeně mezi rybáři říká, že rybářství ho nezajímá, ale že to je pro něj vstup do velké politiky,“ obhajují svou anonymitu.

Smlouva mezi Snížkovou a rybářským svazem, kterou má Deník k dispozici, byla podle nich uzavřena za naprosto nestandardních podmínek na dvacet čtyři let, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení a projednání na výboru svazu.

„Vadí nám i to, že tyto prostory v naší budově se dále podnajímají. V ceně nájmu nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním těchto prostor, tedy za energie, odvoz odpadků, vodné, stočné a podobně. Celková částka za pronájem činí devadesát tisíc korun ročně, tedy pět tisíc korun měsíčně. Ve smlouvě je i penále ve výši pěti let nájmu při nedodržení sjednané doby,“ upozorňují rybáři.

To, co je ovšem přivedlo do varu, je nákup lesního rybníka o rozloze sedm hektarů v katastrálním území Děpoltovice.

„Přišli jsme o možnost jej vlastnit, protože nám ho pod nosem vyfoukla právě paní Snížková,“ tvrdí nespokojení rybáři a zdůrazňují, že právě ona zpracovává pro rybářský svaz účetnictví a byla tak v přímém střetu zájmů. „Jsme přesvědčeni o tom, že měla informaci o tom, jakou nabídku bude podávat Český rybářský svaz Karlovy Vary, a společnost Directgroup, jíž je Snížková jednatelkou a jediným společníkem, tak tuto nabídku o dva tisíce korun přeplatila,“ uvádějí.

Český svaz rybářů má 1 463 členů a členskou schůzi mají naplánovanou na tuto neděli.

Program chtějí rozšířit o odvolání předsedy Českého rybářského svazu Karlovy Vary, členů výboru a dozorčí komise. Zároveň chtějí do programu zařadit volbu předsedy, dozorčí komise a počet členů výboru rozšířit na devět.