Někteří členové rybářského svazu vás viní z machinací s majetkem rybářského svazu a problémy s jeho hospodařením. Mají pravdu?
Když jsem cca před 10 lety byl zvolen jako předseda Českého rybářského svazu, byl jsemnemile překvapentím, že svaz nemá žádný majetek, a to doslova nic, ani budovu. Nebylo to jednoduché, ale byla to pro mě výzva. Dnes má ČRS Karlovy Vary majetek v hodnotě řádů milionů korun, například koupaliště Rolava, sádky ve Stružné, rybníky v Lesově, Nejdě a další. Některé jsme získali zdarma od ČR, jiné koupili. Majetek dále udržujeme a snažíme se o získání dalších vodních ploch od města Karlovy Vary, kde stále jednáme. ČRS měl dva automobily, dnes máme čtyři a dva přívěsné vozíky. V budově jsou nová okna a opravená střecha, kterou do budovy již teklo. Každoročně se plánují opravy a údržba rybníků, tak abychom mohli řádně hospodařit.

Rybáři kritizují i to, že jste pronajal své přítelkyni Květoslavě Snížkové nebytové prostory v budově, která patří rybářskému svazu. Kdy se konalo výběrové řízení? Na jak dlouho jsou prostory pronajaty a kolik za tento pronájem paní Snížková rybářskému svazu platí? Jsou prostory v budově rybářů dále podnajímány?
O všem rozhoduje výbor ČRS za přítomnosti dozorčí komise! Co se týká pronájmu dlouhodobě nevyužitých a zchátralých částí budov ČRS, mohu uvést , že v celém trvání pronájmů jsme jako rybáři získali téměř jeden milion korun. Tyto finanční prostředky nám pokryjí téměř celou režii a v době, kdy se zdražují energie, je tento příjem více než milý pro neziskovou organizaci, která si musí na svůj provoz vydělat sama. Mé osobní vztahy mezi nájemci jsou plně v souladu se stanovami, k dnešnímu dni máme nájemce celkem tři.

Zde si mohu spíš postěžovat, protože nájemci bojují o přežití a ačkoliv platí řádně a včas, bude spíš problematické je do budoucna udržet, protože ceny nájmů všude rapidně klesají a výbor ČRS i přes požadavky nájemců krom dětské herny nikomu nájem nesnížil. Více než 100 tisíc korun, které ČRS utrží by každoročně v rozpočtu znamenalo menší možnosti v rybochovu a zarybňování nad plán, o které se snažíme. Smlouvy jsou pro všechny nájemce stejné, oboustranně vypověditelné a korektní. Veškeré smlouvy po projednání výborem MO jsou podepisovány dvěma statutárními členy výboru. Výbor může každou smlouvu kdykoliv vypovědět svým rozhodnutím a v řádech týdnů nakládat s majetkem jinak.

Paní Snížková je účetní rybářského svazu, přesto údajně vyhrála výběrové řízení na prodej lesního rybníka v Děpoltovicích. Nabídku rybářského svazu přeplatila o dva tisíce korun. Nepokládáte to za střet zájmů? Vždyť musela mít o nabídkách jiných zájemců přehled.
Tyto informace jsou slušně řečeno nepřesné, otázku musíte položit adresátovi. ČRS dostal nabídku rybník za stejnou cenu odkoupit, ale výbor ji neakceptoval. Dnes je rybník obestaven domy ruského investora a není k němu přístup, takže je znehodnocen.

Odpůrci vám také vyčítají, že jste svaz zadlužil, ačkoliv jste jej údajně přebíral v době, kdy bylo hospodaření v plusu. Je to pravda?
Toto je již čistá lež a pomluva, zde budu zvažovat osobně trestní oznámení. Nemohu uvádět přesná čísla, byť mi zůstatek účtu ČRS chodí na mobilní telefon. Částka, kterou ČRS vládne, je stále rostoucí, proto máme na nákupy vodních ploch. Mnohokrát jsem byl za hospodaření svazu pochválen. Kolegové ve výboru mě mají za skrblíka, který je ochoten finanční prostředky pouze investovat, nikoli projídat jako český stát. Ale máte pravdu, jednu půjčku ČRS má. Jedná se o bezúročnou půjčku, která je mezi ČRS a ČRS ÚS Plzeň a ta bude příští rok doplacena. I přes to, že prostředky máme na její zaplacení ihned, výbor rozhodl o ponechání výhody bez úročení a pro dostatečné keschflow na účtu v případě, že bychom chtěli nebo museli investovat.

Zastrašujete členy rybářského svazu, kteří vás kritizují, aby proti vám nic nepodnikli? Údajně mají strach.
Na své působení v ČRS jsem hrdý. Majetek, který jsme společně s Janem Jůzlem a Michalem Blahůškem za přispění výboru ČRS shromáždili, se často stává trnem v oku závistivých pseudopodnikatelů. V minulosti mi bylo vyhrožováno, abychom nebránili jako rybáři prodeji rybníků, které jsme měli v obhospodařování, pro prodej podnikateli údajně s ruskou účastí. Anonymní stěžovatelé nejsou výjimkou, domnívám se, že tento kalibr je spíše cílenou kampaní za účelem uchvátit majetek Českého rybářského svazu v Karlových Varech pro nenasytné hyeny. Vím, že hlad po rybnících ČRS je veliký, nikdy jsme žádný neprodali a pod mým vedením jen tak ani neprodáme a to se mnohým zbohatlíkům chtivým po vodních ploch určitě nelíbí.

Jak dlouho jste předsedou místní organizace rybářského svazu v Karlových Varech?
Více než 10 let, byl jsem kooptován po závažném onemocnění mého předchůdce.

Budete o tuto funkci na konferenci členské základny, která má téměř 1500 členů, znovu usilovat?
V letošním roce jsme v polovině volebního období. Do funkce, kterou dělám, mě zvolil výbor MO po jeho zvolení členskou schůzí. Jedná se o činnost dobrovolnou a ve výboru je několik lidí, kteří mě mohou kdykoli nahradit. Jsou to stejní rybáři jako já a vím, že v případě mé absence budou pokračovat v tom, kde jsme započali.

 Těší mě, že staří předsedové ČRS nás chválí, to je pro mě motivací pokračovat dál ve společné práci. Myslím si, že ten, kdo pokládá takové otázky, o práci pro Český rybářský svaz mnoho neví. Více než otázky vašeho zdroje, krom osobního napadaní, mě trápí paní redaktorko, kormoráni, kteří jsou u nás chráněni. I přesto se snažíme i s tímto velkým problémem vypořádat. Petrův zdar.