Toužimské středisko, které je součástí společnosti Rybářství Mariánské Lázně, má ve své správě přibližně 120 různě velkých rybníků. „Největší mají tři desítky hektarů a na nich může výlov trvat i dva dny. Naše středisko má devět zaměstnanců a na výlovy zveme ještě brigádníky. Na výlov těch největších rybníků se může přijít podívat i veřejnost. Letos bude probíhat velká akce pro lidi při výlovu rybníka Betlém u Teplé. Ten jsme naplánovali na svátek 28. října," řekl ředitel toužimského rybářského střediska Petr Mudřík.

Z něj je produkce ryb, hlavně se jedná o kapry na vánoční trhy, zhruba 1400 až 1600 metráků. Pouze 400 metráků ryb skončí v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Ostatní ryby cestují živé v kamionech na Slovensko, do Polska nebo do Německa. Nebo ještě nejsou tak velké, aby se staly štědrovečerními kapry, a putují do jiných rybníků. „Ryba na vánoční trh musí mít kolem 1,8 kilogramu. Výlovy těchto kaprů děláme až od poloviny října, aby pak nečekali moc dlouho v sádkách, než se dostanou do předvánočních prodejů," doplnil ředitel Mudřík.

Toužimské rybářské středisko má ve vodách svých rybníků kromě kaprů také amury, líny, sumce nebo úhoře.

Problémem, který by letos mohl potrápit rybníkáře, se v létě zdálo být sucho. Podle Petra Mudříka se však zarybněných vodních ploch v Karlovarském kraji nedotkl. Vody je v rybnících stále dost, takže výlovy proběhnou standardně. A rybářům s nimi, v uvozovkách, pomůžou i škůdci. Hlavně kormoráni při svém podzimním tahu za teplem představují tradiční problém. „Na rybníky sedají i třísethlavá hejna ptáků a rybáři je plaší výstražnou střelbou nebo odpalováním zábavní pyrotechniky, aby z kaprů na vánoční stoly něco zbylo," uzavřel Petr Mudřík.