„Město schválilo dodatek ke kupní smlouvě s tím, že se snižuje počet parkovacích míst z 63 na 36. Zázemí divadla nebude tvořit jedno skladiště o výměře 250 m2, ale šatny a sociální zázemí pro účinkující o výměře 143 m2, což kompenzuje snížení výměry,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarské radnice.
Dodal, že jelikož byl snížen počet parkovacích míst, žadatel bude muset doložit v rámci kolaudačního řízení zajištění odpovídajícího počtu parkovacích míst jinde.

Firma Rýnský dvůr na Divadelním náměstí staví pět budov, které jsou komunikačně propojeny. „Celková zastavěná plocha činí 1 857 m čtverečných, nejvyšší kóta u části stavby na jednom objektu dosahuje v hřebeni úrovně 413,36 m nad mořem,“ dodal Kopál. Podle mluvčího zůstane zachována uliční čára a části stavby, které sousedí se stávajícími nemovitostmi, tyto budovy nepřevýší.

Ve stavbě převažuje funkce veřejného ubytování v apartmánech, dále jsou v nemovitostech umístěny obchody a kanceláře, sklady divadla a Divadelní klub, také loubí a pasáže. Navrhovaná kapacita byla 39 samostatných ubytovacích jednotek, jedenáct obchodních prostor pro služby, veřejné stravovací zařízení. Jenom restaurace bude mít osmačtyřicet míst u stolu, šest míst u baru a divadelní sklad, který je propojen s divadlem stávajícím tunelem pod Divadelní ulicí.

„Přístup bude z Divadelní ulice a z Tylovy ulice. Z té bude vybudována komunikace pro zásobování a pro 24 míst parkovacího stání. Vstupy pro veřejnost do stavby jsou dva. Z Divadelní ulice, a dva vstupy pro obsluhu z Tylovy ulice,“ doplnil Kopál.

Podle něj bude v Divadelní ulici provedena úprava veřejného osvětlení.

V dubnu loňského roku bylo městem vydáno rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby a změně stavebníka. „Dokončení stavby se prodlužuje do konce letošního prosince a zároveň došlo ke změně právnické osoby stavebníka i jejího sídla. Stavebníkem je nově společnost Rýnský dvůr, Doubská hora, hotel Aberg,“ vysvětlil mluvčí Kopál.

Společnost Rýnský dvůr původně založili Milan Špička (Baustav), Stanislav Tichý (Tima) a Vlastimil Balcar (Thermia–Bau). Nyní je jediným akcionářem Rýnského dvora společnost DAAR company, jejím jednatelem je Galina Reznikovová se společníky Eduardem a Ruslavou Samotkal z Kyjeva.