V uplynulých dnech vysoutěžilo vedení města hned několik zakázek malého rozsahu. Jedná se především o stavební nebo bourací práce. Ze strany firem je o tato výběrová řízení zájem.Hlásí se jich hodně a rada má u nabídek, projektů a kalkulací z čeho vybírat.

Do konce dubna má být například hotová demolice bývalé ostrovské stanice mladých přírodovědců, jejíž budova už několik let doslova straší, opuštěná a vybydlená, v Zahradní ulici. Mladí přírodovědci totiž sídlí již několik let v EkoCentru Domu dětí a mládeže. „Do tohoto výběrového řízení na zakázku malého rozsahu se přihlásilo 27 firem. Nejpřijatelnější nabídku předložila firma ABC Chomutov. Práce nakonec budou provedeny za 532 000 korun," řekl starosta Ostrova Pavel Čekan.

Velké změny také letos proběhnou na propojce ulic Jáchymovská a Smetanova. „Jedná se o jakousi zkratku pro lidi ze Kfel, kteří se vydají pěšky do Ostrova. Zakázku na úpravy terénu, pohodlnější chodníky a nájezdy například pro kočárky vyhrála firma RF Konstruktion. Ta se svou nabídkou provedení prací za milion korun porazila ve výběrovém řízení zbylých 13 přihlášených firem," pokračuje starosta.

V těchto dnech se také chystají prostory pro realizaci velkých investičních akci města. Jedná se hlavně o výstavbu areálu Integrovaného záchranného systému v Jáchymovské ulici, kde probíhá kácení, odvoz dřeva a demoliční a vyklízecí práce. A také o prostor u Základní školy Masarykova. „Tam byly v uplynulém týdnu pokáceny vzrostlé topoly za stávající tribunou sportoviště. Než začne samotná výstavba, čeká nás ještě bourání. A bude potřeba odstranit val, z jehož materiálu navýšíme terén zhruba o půl metru," komentuje starosta Čekan.

Dalším místem, které se dočká novinek, je okolí bývalé železniční tratě z Ostrova do Jáchymova a Jáchymovská ulice. „Na zdejší prostor se ptáme lidí ve veřejné anketě, jak by si představovali jeho využití. Místem vede cyklostezka, a proto uvažujeme nad tematickým využitím bývalé železniční zastávky. V té by mohly vzniknout veřejné toalety a jakési zázemí pro projíždějící cykloturisty," uvedl místostarosta Ostrova Josef Železný. „Na nevyužité zelené ploše by mohly vyrůst například domy pro bydlení. Ty by propojily staré a nové město a hlavně by vykompenzovaly přechod mezi výškami budov. K rozvoji města by tím přispěl i vznik nového bydlení pro lidi, kteří se budou do města stěhovat za prací, na což bychom byli s rozvojem průmyslové zóny a vznikem pracovních příležitostí tímto připraveni," doplnil Čekan.