Do boje proti pěstírnám konopí by se měli vydat i samotní občané. Národní protidrogová centrála (NPC) je k tomu vyzývá dopisem, který mají občané ve svých schránkách. Lidé mají policistům hlásit vše, co se jim zdá podezřelé. Pilotní projekt, jenž počítá s podporou obyvatel, se rozjel právě na Chebsku.

Začnou na Chebsku
„Jako nejvhodnější region pro zavedení pilotního projektu byl zvolen region Karlovarského kraje, zejména oblast někdejšího okresu Cheb,“ vysvětloval mluvčí NPC Michal Hammer. Při tipování, pro kterou oblast se rozhodnout, zvítězilo Chebsko hned z několika důvodů. Jedním z nich byla také obsáhlá analýza, která se zabývala právě odhalenými indoorovými (vnitřními) pěstírnami konopí.

Soused zahrádkář může být nebezpečný
Policisté z NPC varují, že sousedství s pěstiteli konopí s sebou nese mnohá rizika. V takové lokalitě se dá předpokládat zvýšený pohyb kriminálních živlů. Sousedé jsou kromě toho vystaveni riziku požáru nebo smrti elektrickým proudem. 'Zahrádkáři' totiž dům připojí k elektrické síti načerno. Dopis také upozorňuje, že jsou domy, kde se pěstuje marihuana, nejen starostí policie, je to věc veřejné bezpečnosti.

Zatlučená okna, minimální pohyb
Podle policistů existuje několik rad, jak podezřelý dům poznat. Jeho obyvatelé jsou jen zřídka doma a chodí do domu jen na krátkou dobu či případně z domu vůbec nevycházejí. Návštěvníci se chovají podivně nebo přicházejí ve zvláštní dobu. Okna jsou zatlučena prkny nebo zakryta fólií. Lze pozorovat únik jasného světla z oken a na oknech můžou být patrné kondenzované páry. Do domu se přináší zařízení používané pro pěstební činnost (velké ventilátory, světla, plastikové kontejnery na rostliny, klimatizační potrubí a další věci). Vše, co by občanům připadalo podezřelé, by měli nahlásit na linku NPC 974 836 531.

Marihuanu vyvážejí
Důvodů, proč dochází k nárůstu budování pěstíren, je víc. „Jedná se o obecnou oblíbenost mezi mladší populací obyvatel republiky,“ popisoval mluvčí Michal Hammer. „Marihuana je také vyvážená mimo území naší republiky.“ A jde o výhodný obchod. Podle mluvčího NPC je v Německu či v Holandsku cena několikrát větší než v České republice.

Nahlásit, nebo ne?
Názory občanů na tuto problematiku se liší.
„Rozhodně je potřeba hlásit všechny, kdo by mohli marihuanu pěstovat,“ podělila se s názorem Chebanka Markéta Vodičková. „Kdybych o nějaké ilegální činnosti věděla a nenahlásila ji policii, cítila bych se, jako bych sama porušovala zákon.“
Někteří ale situaci vnímají jinak. „Myslím si, že je hrozně těžké odhalit pěstitele konopí,“ řekla Petra Garlová z Chebu. „Kdybych o někom věděla, že marihuanu pěstuje, nahlásila bych ho, ale jak bych si tím mohla být jistá?“