Již v říjnu 2013 byla zahájena realizace projektu, který zlepšuje vodohospodářskou situaci v širším středu města. Postupně se budovala nová potrubí v okolních ulicích a s příchodem letních měsíců letošího roku došlo i na centrum Nejdku, tedy na náměstí Karla IV. Nyní se výkopové práce přesunuly do místa nejkrizovějšího, tedy na „stopku", kde se potkávají silnice na Karlovy Vary, na Nové Hamry a na Šindelovou.

Průjezd křižovatkou, kde mají kamiony a autobusy problém projet, i když se nekope, nabral s bagry a provizorními pruhy po obou svých okrajích úplně jiný rozměr. „Dnes jsme měli kontrolní den a velmi tlačíme na zhotovitele, aby s pracemi v tomto problémovém úseku neotálel. Potřebujeme, aby se provoz opět vrátil do normálu. Nyní se jede na střídání třech semaforů, které postupně pouštějí auta ze tří směrů. Tato situace je ale dlouhodoběji neúnosná," řekl starosta Lubomír Vítek.

Starosta také zmínil, že původně měla firma snahu, aby se náměstí úplně uzavřelo pro dopravu. „Tahle varianta byla okamžitě zamítnuta. Nyní práce probíhají tak, že firma kope v určitém místě a hned vedle výkopu jsou pruhy, kudy jezdí auta. Do konce měsíce by měla být hotová pokládka potrubí v křižovatce s Karlovarskou ulicí a poté se práce přesunou před Horal, kde bude opět doprava řízena kyvadlově, už pouze na dva semafory," doplnil Vítek.

Harmonogram prací stavební firmy je nyní rozvržen po dnech a město tlačí na to, aby byl bezvýhradně dodržen. Práce by měly skončit k poslednímu říjnu.

Akce je realizována za podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Předpokládané náklady na celou stavbu, tedy na rekonstrukci a výstavbu kanalizace a vodovodu a s tím spojené stavební práce, byly stanoveny na 321 milionů korun.