Noc pátku na soboru byla zlomová pro sčítání lidí. Pro vyplňování formulářů byla právě tato doba takzvaným rozhodným okamžikem pro akutálnost údajů. Vyplněné formuláře se musejí odevzdat do 14. dubna. Na otázky kolem sčítání lidu odpověděl Ondřej Kubala, mluvčí projektu. Ten sám upozornil na nejčastější otázky, které lidi k tomuto projektu mají.

Co když člověk řekl komisaři, že pošle formuláře obálkou nebo že mu je vrátí osobně, ale pak změní názor a bude je chtít poslat přes internet? Musí to někde ohlásit?
Nic v takovém případě hlásit nemusíte, formuláře vyplňte na internetu, a tím je vše vyřízené. Počítačový systém sám pozná, že jste formuláře už odeslali a komisaře upozorní na to, že za vámi na domluvenou schůzku už chodit nemusí.

Musím formuláře vyplnit a odeslat hned po rozhodném okamžiku?
Nemusíte, na vyplnění formulářů je čas až do 14. dubna, není kam spěchat.

Co když lidé stále ještě nemají formuláře? Mají být nervózní a někam pro ně chodit?
Sčítací komisaři roznášeli formuláře až do pátečního večera, do té doby by se měli každému z nás pokusit formuláře dvakrát osobně doručit. Pokud vás dvakrát nezastihli, čekají na vás formuláře až do 14. dubna k vyzvednutí na sběrném místě, což je v praxi jedna z větších poboček České pošty v regionu . Adresu sběrného místa najdete na lístečku, který vám má nechat komisař České pošty ve schránce, nebo na www.scitani.cz v databázi komisařů. Pokud se vám komisař ještě nepokusil dvakrát formuláře doručit, nikam nechoďte a počkejte, až za vámi přijde sám. Pokud by to nestihl do rozhodného okamžiku, je podle zákona povinností sčítacího komisaře opakovat doručení formulářů nejpozději do 10 dnů od rozhodného okamžiku.

Co když člověk nebydlí v trvalém bydlišti?
To vůbec nevadí. Sčítací komisaři České pošty navštěvují všechny domácnosti v celé zemi. Pokud nebydlíte v trvalém bydlišti, předají vám formuláře jednoduše tam, kde skutečně bydlíte, bez ohledu na vaše trvalé bydliště.

Pokud lidé vlastní chalupu, musí tam jet pro formuláře, případně něco za chalupu vyplňovat?
Nemusíte, předmětem sčítání jsou pouze domy, které slouží k trvalému bydlení. Chalupa je rekreační objekt a nemusíte si s ní vůbec lámat hlavu. Pokud byste ale na chalupě bydleli dlouhodobě, komisař vám tam samozřejmě formuláře přinese.

Co když jsem dlouhodobě v zahraničí? Týká se mě také sčítání?
Pokud jste v zahraničí během celé distribuce i sběru sčítacích formulářů, sčítat se nemusíte. Formuláře za vás ale samozřejmě může převzít někdo z členů rodiny, který je starší 15 let, a vyplnit je v Česku.

Co když někdo odeslal v obálce vyplněné formuláře už před rozhodným okamžikem? Budou v pořádku započítány?
Ano budou, správně máme sice všichni vyplňovat formuláře až po rozhodném okamžiku, ale pokud je někdo poslal už dříve, ČSÚ je samozřejmě zpracuje.