Podíl nezaměstnaných osob tak vzrostl v Karlovarském kraji z prosincových 2,9 procenta na 3,2 procenta v měsíci lednu.

„V souvislosti s útlumem sezónních prací vzrostl počet mužů, kteří se hlásili do evidence úřadů práce. Přicházeli i lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Podle ní ale stále zaznamenáváme rekordně nízké hodnoty, pokud jde o absolutní počet evidovaných uchazečů. „U zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech, ale také v sociálních službách či ve zdravotnictví. Dlouhodobý prorůstový výkon ekonomiky a poptávka zaměstnavatelů po nových zaměstnancích dokázaly sezónní vlivy téměř vyrovnat,“ poznamenala Sadílková.

V letošním roce by měla být situace na pracovním trhu nadále stabilní. Obdobně jako tomu bylo loni.

Podíl nezaměstnaných lidí stejný nebo vyšší než celostátní průměr (3,3 %) vykázal v lednu jeden okres, a to Sokolov se 4,6 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb, a to rovná dvě procenta. V okrese Karlovy Vary byl 3,1 procenta. Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,2 procenta, podíl nezaměstnaných mužů na 3,3 procenta.

„Karlovarský kraj evidoval v závěru ledna celkem 8 294 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 151 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 230 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov s průměrem 2,6 uchazeče na volné místo,“ uvedla Veronika Dankanicsová, vedoucí oddělení trhu práce Krajská pobočky Úřadu práce v Karlových Varech.

Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo v regionu registrováno 1 858, na jedno místo připadalo 0,2 uchazeče z této kategorie.