Společnost Sedlecký kaolín dál rozšiřuje svou činnost. Tentokrát je její pozornost upřena na obec Mírová na Karlovarsku, konkrétně místní část Zátiší. I když firma nemá zatím povolení začít tu těžit kaolín, už si připravuje dopravní napojení, kvůli čemuž pokácela asi dvacet stromů.

Se zahájením těžby nesouhlasí nejen v Mírové, ale i v sousedním Jenišově. "Záležitost nemohu komentovat, protože k tomu nemám žádné dokumenty v ruce. Jediné, co mohu říci, je, že jsme se jako obec proti záměru společnosti odvolali," říká starostka Mírové Lenka Baštová.

Mnohem kritičtější je ovšem starosta sousední obce Jenišov Jiří Stehlík. „Samozřejmě, že nám to vadí. Vždyť se má jednat o jeden z největších dolů ve střední Evropě, kdy kvůli jeho vybudování má být vykáceno mnoho stromů v řádu tisíců kusů," zlobí se Stehlík.

Místopředseda představenstva Sedleckého kaolínu Radomil Gold odmítá, že by nová „jáma“ měla takové rozměry. " Pozemky v ploše předpokládané aktivní těžby jsou v našem vlastnictví a jedná se o cca 32 hektarů. O kácení zeleně v takovém rozsahu nemůže být ani řeč." reaguje místopředseda představenstva. Podle něho Báňský úřad v Sokolově před zhruba rokem a půl vydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. "Jde o lokalitu mezi železniční tratí a potokem a jde o standardní dobývací prostor. Jeho schválení je jen prvním stupněm dlouhého procesu. Navíc bylo proti tomuto rozhodnutí podáno několik odvolání. Český báňský úřad (ČBÚ) ve věci odvolání ještě nerozhodl. Počítám, že to bude ještě nějakou dobu trvat," říká místopředseda Gold.

Zároveň připouští, že společnost už začala s přípravou napojení pozemků na hlavní silnici. Na dotaz, zda to není příliš předčasné, když ČBÚ nerozhodl ani ve věci odvolání, odpovídá: "Samozřejmě, že existuje riziko, že dostaneme zamítavé stanovisko. Ale bez dopravního napojení bychom nemohli obhospodařovat naše pozemky." Najatá firma, která má dopravní napojení vybudovat, již zahájila přípravné práce a pokácela i několik olší a bříz. "Vše bylo na základě řádného povolení," doplňuje zástupce firmy.

Podle starosty Jenišova jde o plán, který se znovu otevřel před několika lety a mnozí občané Jenišova o něm nikdy nevěděli. Velkou obavu mají lidé také proto, že hloubka dolu má být více než čtyřicet metrů. "Je tedy velký předpoklad, že by lidé přišli o vodu ve svých studních, mohlo by dojít k popraskání základových desek domů, či narušení minerálních pramenů v Karlových Varech. Jedná se tedy o problém, který se netýká jen sousedních obcí, ale i našeho krajského města. Obec Jenišov nemá s těžařem dobré zkušenosti a využije všechny zákonné prostředky k tomu, aby těžbě kaolínu zabránila," uzavírá starosta Stehlík.