O těžbu už ve čtyřech lokalitách žádá aktuálně společnost Sedlecký kaolín (SK). Firma, jejíž sídlo je v Božičanech na Karlovarsku, tak ve velkém pokračuje ve svých podnikatelských aktivitách. Zatímco vedení dvou dotčených obcí záměry SK schválilo na nedávných zastupitelstvech, místní obyvatelé se bouří.

Deník už před časem informoval, že Báňský úřad souhlasil se stanovením nového dobývacího prostoru v lokalitě Zátiší Mírová, který má mít rozlohu 30 hektarů. Zahájení nové činnosti v sousedním Jenišově zabránil Krajský soud v Plzni. Dobývací prostor dostal zelenou ovšem i v části Mírová, označené jako Smolnice východ. Vedle toho se dále jedná o rozšíření těžby v Osmóze v Božičanech a zcela novém lomu v Jimlíkově, který spadá pod Novou Roli. To vše jsou horké aktuality, které hýbou v současnosti veřejným děním v daných obcích.

Jak ale například reaguje Miloš Kameš, starosta Božičan, které z přítomnosti SK v obci silně profitují, místní obyvatelé jsou na těžbu už za ty roky zvyklí. „Já osobně nejsem rodák. Přistěhoval jsem se před třiceti lety, a to už se tu dolovalo,“ říká starosta Božičan. Podle něho by lidé, kteří se sem třeba i stěhují, měli počítat zkrátka s tím, že tu Sedlecký kaolín působí.

Poněkud jiný názor má místní rodák Petr Zikmund. „Narodil jsem se tu, žiji zde od roku 1964. Už moji rodiče tu žili. A víte, jak si tu v posledních letech připadám? Je to jako v divadle. Obec je stará, má svou historii a kouzlo, ale to je všechno uvnitř. Když vyjdete ven za oponu, vidíte tu realitu. Těžba se více přiblížila k obci. Nové lomy mají být ještě blíž, a to na vzdálenost 150 metrů od obydlí, takže už uvidíme přímo do šachet. Když se sečte veškerá plocha, kde u nás nyní Sedlecký kaolín doluje, tak to jsou čtyři čtvereční kilometry,“ konstatuje Petr Zikmund.

Božičanský rodák si je vědom, že situace v jejich obci je zcela jiná než v těch dalších dotčených. A přiznává to i starosta. „Sedlecký kaolín tady má své sídlo a platí tady daně. Je to náš důležitý partner. Z jeho přítomnosti samozřejmě obec profituje,“ vysvětluje starosta Kameš.

I tak ale obec při poslední žádosti o vyjádření podala několik připomínek. „Už na jaře jsme na velkém jednání zastupitelstva řešili lokalitu Smolnice východ, která je sice v Mírové, ale částečně se nachází na našem katastru. Na zastupitelstvu jsme ji odsouhlasili. Nyní už je zde schválená hornická činnost. Jinak jsme se ale zachovali k žádosti o stanovení dobývacího prostoru v Osmóze Božičany, který se má prodlužovat, a ve zcela novém záměru v Jimlíkově. Napsali jsme připomínky v tom duchu, že by firma neměla už více rozšiřovat dobývací prostor, ale spíše rekultivovat staré lomy. Zároveň jsme společnost požádali o dodání seznamu všech otevřených lokalit. I těch, na které se teprve chystají. Chceme dát zkrátka lidem informace, v jakých částech se v budoucnu počítá s těžbou,“ dodává Kameš.

Novorolští zastupitelé rokovali o nových záměrech SK tuto středu. „Žádosti se týkají lokalit, které nejsou v majetku města a jsou i mimo Jimlíkov. Jednomyslně jsme se shodli, že vydáme kladné stanovisko. Proč? Protože jsme neměli v ruce pádný důvod to napadnout. Lom má být daleko od Jimlíkova. Navíc jsme byli ujištěni, že objem těžby tu bude stejný jako doposud. Starý lom zaniká, těžba se na něm ukončuje, protože zásoby jsou vyčerpané,“ říká starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Místopředseda představenstva SK Radomil Gold nechce budoucí záměry firmy prozradit. „Samozřejmě že seznam dalších možných ložisek máme, ale zveřejňovat ho určitě nebudeme, a to nejen kvůli možné konkurenci, ale i případným spekulantům. Pokud to chce někdo vědět, doporučuji mu podívat se na internet na geologické průzkumy, které jsou veřejně dostupné,“ uvádí místopředseda představenstva SK, podle něhož se firma na rozpočtu Božičan podílí zhruba ve výši 20 procent. „Jen z daně z nemovitosti za všechny naše subjekty, které v Božičanech působí, přispíváme do rozpočtu obce jedním milionem korun ročně,“ pokračuje Gold.

Ten si postěžoval, že kvůli negativním reakcím na jejich podnikatelskou činnost je SK terčem častých kontrol jak Inspekce životního prostředí, tak i Báňského úřadu. „Božičany chtěly silnici mimo a my ji udělali. Přispíváme na opravy chodníků, které poničili naši subdodavatelé,“ dodává manažer jedné z největších firem Karlovarska, která zaměstnává mnoho lidí z dotčených obcí včetně politiků. Sám Gold není výjimkou.