Návrh na neplatnost voleb podal neúspěšný kandidát do Senátu Jan Horník kvůli, podle něj anonymní, předem připravené a několik měsíců systematicky vedené antikampani, v níž o něm byly masivně šířeny lživé informace.

"Na základě trestního oznámení na Policii ČR jsem byl v minulých dnech obeznámen, že věc již začala šetřit pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. NSS dal sice v podstatné části tomuto návrhu za pravdu, odvolává se však na dřívější nález Ústavního soudu, kterým byla omezena možnost přezkumu nečestné a lživé kampaně. Z tohoto důvodu cítím povinnost podat k Ústavnímu soudu stížnost, aby bezmála po 20 letech byly znovu nastaveny limity volebních kampaní, které mohou být v demokratické společnosti přípustné," uvedl Jan Horník.

Má za to, že čestný a poctivý průběh voleb je hodnotou, na kterou nelze rezignovat. "Volby jsou podstatou a základem demokracie, na základě výsledků voleb jsou vytvářeny orgány státní moci. Do jisté míry platí úměra – jaká volební kampaň, takové volby, jaké volby, takové orgány státní moci. Pokud je volební kampaň pokřivena takovým způsobem, že se voliči rozhodují ovlivněni masivně šířenými lživými informacemi, nelze pak hovořit o svobodné volbě. Ve vztahu k jednotlivci může potenciálně jít o jednání zcela likvidační," vysvětlil Horník.

Obává se, že tímto rozhodnutím NSS hrozí, že bude posvěcena bezbřehost podpásových útoků, v nichž se volič nemůže orientovat, a proto by měla být stanovena hranice toho, co je ve volebním klání ještě akceptovatelné, a co je již za hranou a porušuje zákonný požadavek čestné a poctivé kampaně.

"V konečném důsledku by se s tím měl vypořádat i zákonodárce, protože například s nástupem sociálních sítí do volebního klání v posledních letech, je toto anonymní prostředí naprosto neregulované. To by se nám všem v budoucnosti mohlo krutě vymstít, protože tím již nyní na sociálních sítích dochází k plíživému ohrožení základů naší demokracie a svobody," uzavřel bývalý senátor.