Karlovarský magistrát původně prověřoval třiatřicet navržených lokalit a na doporučení komise památkové péče a architektury i odboru sociálních věcí bude preferovat právě Okružní ulici.

„Nyní zadáváme zpracování zastavovací studie. Ta území o velikosti třech hektarů zhodnotí a posoudí jeho možnosti," vysvětlil náměstek Jaroslav Růžička.

V mezidobí musí vedení města rozhodnout o způsobu provozu nového domova pro seniory.

„Máme tři možnosti. Buď objekt postavíme a svěříme provoz některé z městských organizací. Nebo nabídneme jeho stavbu jako investiční záměr. V úvahu připadá i možnost nabídnout do projektu městské pozemky a domov pro seniory postavit se soukromým subjektem," nastínil možné vize náměstek Růžička. V novém domově pro seniory by mohlo bydlet sto až sto dvacet seniorů. Lokalita je podle náměstka Růžičky pro stavbu velmi vhodná, protože jde o jedinou ucelenou plochu ve vlastnictví města. Také podle náměstka Jiřího Klsáka jde o ideální prostor. „Stavbu bychom nechtěli hnát do výšky, ale měla by být spíše nižší a různě členěná," uvedl. Území by podle něj mělo být využito komplexně. V plánu je zřízení veřejného parku, výstavba zmiňovaného penzionu pro důchodce a byty s občanskou vybaveností.

V letošním roce město hodlá zahájit i rekonstrukci stávajícího Domova pro důchodce ve Staré Roli. tento objekt byl rekonstruován před šestnácti lety a opravy nutně potřebuje.

„Objekt jsme prošli a s vedením Ddomova řešili, co je možné okamžitě řešit. Shodli jsme se na výměně oken," vysvětlil Petr Bursík. Ta bude město stát milion dvě stě tisíc korun. Podle náměstka Bursíka ale stav domu není dobrý, vykazuje statické poruchy, je třeba opravit střechu a sanovat spodní vody. Proto bude na opravu objektu zpracována komplexní dokumentace.

Současní obyvatelé Domova pro důchodce ve Staré Roli se ale jinam stěhovat nebudou. Od tohoto záměru město ustoupilo a budovu opraví za provozu.