Náklady na tento projekt dosáhly bezmála 1,7 milionu korun a úpravy, které prováděla společnost Credostav, trvaly necelého půl roku. Investorem byl Karlovarský kraj, který je i zřizovatelem domova.

„Místnosti, které za sebou mají rekonstrukci, slouží především imobilním klientům či klientům, kteří se pohybují pomocí zdravotních pomůcek. Proto jsem rád, že jsou nové pokoje přizpůsobeny možnostem těchto klientů a vybaveny tak, aby bydlení zde bylo nejen moderní, ale také příjemné," uvedl ke skončené akci náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

V rámci stavebních úprav byla v Domově pro seniory v Perninku provedena výměna rozvodů, položeny podlahové krytiny a také instalováno nové osvětlení.

Vzhledem k potřebám klientů došlo také k rozšíření vstupních prostor pro usnadnění pohybu a poskytování zdravotní péče či k pořízení nového, moderního nábytku pro lepší komfort bydlení.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na stavebních úpravách podíleli. Protože rekonstrukce probíhala za plného chodu domova, patří díky především klientům za jejich trpělivost, ale také všem zaměstnancům za práci ve ztížených podmínkách. Věřím, že o to lepší pocit máme z těchto nových pokojů, které zcela určitě zpříjemní bydlení, ale také umožní lepší poskytování péče o klienty domova," uvedl ředitel domova pro seniory Alfréd Hlušek.