Impuls pro rekonstrukci serpentin, které jsou tvořeny masivními opěrkami z kamenů, byla přitom havárie, k níž došlo už před dvěma lety, a to konkrétně na 1. ledna 2022. Tehdy se zbortila část opěrné zdi v místě, kde herec David Švehlík coby Heinrich Mattoni nabírá vodu z pramene v seriálu Já, Mattoni. 

Práce tam v témže roce začaly. Město tehdy rozhodlo, že se přistoupí k zabezpečovacím pracím a zásadní rekonstrukci. Jenomže k té nakonec došlo až na sklonku loňského roku.

Nové autobusy.
Vzteklí pasažéři i řidiči. Doprava autobusy napříč Karlovarským krajem kolabuje

„Ke zřícení zdi ve spodní části přispěl špatný technický stav zděné konstrukce a náhlá změna klimatických podmínek s větším úhrnem srážek v daném období. Zdivo zídky bylo tvořeno kamennými hrubě opracovanými bloky na hliněnou maltu. Výška kamenných zděných konstrukcí byla v průměru 1 až 1,2 metru. Na živičném krytu pochozí komunikace byla patrná deformace povrchu. Vzhledem k velkému sklonu terénu, kterým pěší komunikace prochází, a i k absenci řádného odvodnění, celkově srážkové vody dlouhodobě ovlivňovaly stabilitu celé komunikace. Na jaře před dvěma lety jsme na základě nařízení stavebního úřadu odstraňovali havarijní stav, na skládku jsme odvezli sesutý materiál ze spodní části stezky a vybudovali novou opěrnou zeď v této části stezky,“ uvedl mluvčí Kopál s tím, že práce stály téměř čtyři miliony korun.

Zdroj: Kopecká Jana

Jak dodal, na sklonku loňského roku se začala zajišťovat další část opěrných zdí v horní části serpentinové stezky včetně stability chodníku a svahu nad opěrnou stěnou. „Instalovaly se tam mikrozápory v hlavě, které jsou spojené železobetonovými trámci. Následně se nejvíce porušená a nestabilní část kamenné opěrné stěny rozebrala a na stávajících základech byla znovu vybudována včetně odvodňovacích otvorů. Práce finišují, už byly osazeny obrubníky a čeká se jen na nový povrch,“ doplnil mluvčí magistrátu, podle něhož tato část rekonstrukce stojí 2,39 miliony korun.