Je to už druhá komplikace tohoto druhu v této lokalitě. V roce 2019 totiž město začalo řešit ujíždějící svah nad nedalekým kinem Čas jako standardní záležitost. V rozpočtu na to nejdříve byly vyčleněny tři miliony korun a předpokládalo se, že se sanace dokončí za pár měsíců. Ta se nakonec protáhla na více než dva roky a stála téměř desetinásobek.

"Na serpentinách došlo k narušení celého systému opěrných zdí, který drží vedoucí stezku pro pěší. Chodník na několika místech v podstatě přestal existovat. Aktuálně řešíme nejkritičtější části, které se zřítily," uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá.

Schody u pošty se rozpadají.
Schody u Hlavní pošty se propadají, město je zřejmě uzavře

Radní podle ní schválili uzavření smlouvy s podnikatelem Jiřím Štěrbou na nutné zabezpečovací práce na této stezce. Právě Štěrba měl na starosti i sanaci svahu nad kinem Čas. "Náklady budou činit maximálně 3,9 milionu včetně DPH. Předpokládáme, že práce budou hotovy bude zhruba za dva měsíce," upřesnila mluvčí Kyselá.

Jak dodala, ke zřícení zdí přispěl špatný technický stav zděné konstrukce a náhlá změna klimatických podmínek s větším úhrnem srážek v daném období. "Aby nedošlo k neřízenému pádu kamenných bloků níže po svahu a pěší komunikaci, byla zřícená část opěrné zídky odstraněna a svah dodatečně vysvahován ve sklonu přibližně 45 stupňů. Při odstraňování sutin a materiálu z prostoru pod chodníkem bylo zjištěno, že se za původní kamennou zídkou nacházel velmi nesourodý materiál, který měl spíše charakteru navážky. Technická prohlídka odhalila, že soustava konstrukcí kamenných zdí je ve velmi špatném - havarijním stavu a dochází zde k devastaci zdí i chodníků. Proto město přistoupilo k zabezpečovacím pracím. Ty spočívají v instalaci stabilizujících kotevních mikrozáporových stěn. Mikrozápory budou vetknuty do skalního případně poloskalního podloží na délku minimálně čtyř metrů," doplnila mluvčí radnice.

Hlavní práce nad kinem Čas skončily v září loňského roku, kdy ujíždějící svah nahradily bloky masivních gabionových zdí. Nyní se už místo zabezpečuje, aby z parku nad svahem nespadli lidé.

Serpentiny spojující ulice Krále Jiřího a Zahradní jsou dočasně uzavřené.
Serpentiny, kde se natáčel seriál Já, Mattoni, zavalily kameny