Nejvíc financí zamířilo do dopravy, kultury s cestovním ruchem a zdravotnictví. „Díky penězům z regionálních operačních programů se v kraji podařilo vytvořit skvělé věci, od podpory cestovního ruchu po velmi potřebné projekty v oblasti zdravotnictví. Ráda bych zdůraznila obnovu Goethovy vyhlídky v Karlových Varech, revitalizaci Dvorany Glauberových pramenů a nové úseky cyklostezek, jako příklady aktivit, které slouží místním, a zároveň lákají do regionu i návštěvníky odjinud,“ popisuje Lenka Kyrianová, ředitelka karlovarské pobočky Centra pro regionální rozvoj.

V Goethově vyhlídce v Karlových Varech v rámci projektu vznikla příjemná kavárna, adrenalinová zipline a místo se stalo výchozím bodem pro výlety do okolí. Cílem projektu revitalizace Dvorany Glauberových pramenů bylo zachování, ochrana a rozvoj této národní kulturní památky ve Františkových Lázních. Díky úsekům cyklostezek Karlovy Vary A5 a A2 a Ohře se v hornaté oblasti podařilo vytvořit důležité napojení na páteřní cyklostezku, která prochází celým krajem. V části procházející Karlovými Vary je také úsek pro pěší, cyklisty i bruslaře, díky kterému není potřeba křižovat hlavní karlovarskou komunikaci.

Hrob byl výjimečně bohatý.
Okolí bájné hory Vladař ukrývalo unikátní hrob. Zbytky kostí se ale nenašly

Za zmíněných 20 let téměř 2 miliardy korun směřovaly do krajské silniční sítě a udržitelné dopravy. 961 milionů podpořilo kulturu s cestovním ruchem a bezmála 743 milionů, z nichž velkou část poskytl dodatečný nástroj REACT-EU (reakce EU na pandemii Covid-19), přibylo také ve zdravotnictví. Nejnákladnějším projektem byla obnova národní kulturní památky – Kláštera premonstrátů Teplá, kde EU přispěla více než 422 miliony korun. Přes 237 milionů pak poskytla na pořízení zdravotnické techniky pro nové transfuzní oddělení v Karlovarské krajské nemocnici. Více než 166 milionů získal Karlovarský kraj na pořízení nízkoemisních autobusů, Téměř 1,7 miliardy z celkové částky inkasovaly obce, které zároveň realizovaly nejvíce projektů, celkem 381. Asi 1,4 miliardy si z celkové sumy ukrojily příspěvkové organizace kraje a obcí. Regionální operační programy podpořily v České republice za 20 let 25 415 projektů částkou převyšující 193,7 miliardy korun.

Karlovarská pobočka Centra pro regionální rozvoj oslaví 20. výročí vstupu do EU také akcí pro veřejnost, která se koná 22. května v sídle centra. Součástí bude série přednášek a prezentací o práci Centra i dotační politice EU, prezentace úspěšných projekt, výstava informačních plakátů nebo zábavné kvízy.

Heliport na střeše pavilonu akutní medicíny.
Za moderní heliport zaplatí Karlovarský kraj 25,5 milionu