Na včerejší tiskové konferenci to uvedl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty. V těchto chvílích pokračuje další bagrování svahu. Nyní touto částí vlaky nejezdí. Vrátit by se tam mohly nejdříve za čtvrt roku. „Za to, že se jedna z kolejí propadla do kráteru, může nejspíše to, že tento násep pro druhou kolej byl udělán dodatečně a nebyly k němu vybrané vhodné materiály,“ informoval Mojmír Nejezchleb.

„Násep pro první trať se vytvořil správně, pro druhou kolej se násep tvořil až dvacet let po té první. Při tvorbě druhého náspu nebylo vytvořeno podle odborníků takzvané zazubení, které zabraňuje posouvání svahu, to u první koleje vytvořeno bylo, ale kvůli bezpečnosti jsme odstranili i druhou kolej,“ vysvětlil Mojmír Nejezchleb.

Navíc při tvorbě náspu pod druhou kolej nebyly použity vyhovující materiály. „Bohužel tehdy lidé použili na jeho stavbu materiály, které by dnes v žádném případě nemohly být použity, a jak už jsem sdělil, nebylo použité takzvané zazubování, které je pro násep stěžejní,“ dodal Mojmír Nejezchleb.

Práce na odstranění škod a vytvoření nového náspu potrvají minimálně tři měsíce.

„Pokud během dalších průzkumů dojde k nějakým komplikacím, budeme muset nechat trať uzavřenou déle,“ poznamenal náměstek Nejezchleb.

K sesuvu terénu došlo velmi náhle, aniž by se to předtím nějakým způsobem projevilo. Proto Správa železniční dopravní cesty připravuje kontrolu celé trati z Chebu až za Dalovice.

„Na základě tohoto případu se začneme problematickým místům na celé této trati věnovat a budeme zde provádět kontrolní činnost, tak aby nedošlo na jiném místě k dalšímu náhlému sesuvu železniční tratě,“ dodal Mojmír Nejezchleb.