Výstavba sedmipodlažních bytových domů v obci s sebou nese už od samého začátku řadu nesrovnalostí. Předevčírem zde došlo k sesuvu půdy poblíž veřejné komunikace, kteréý způsobil poničení pouličního osvětlení. Podle starosty Jenišova mohlo ale také dojít k veřejnému ohrožení.

„Nejspíše budeme na zasedání zastupitelstva zvažovat, zda nepodáme trestní oznámení na neznámého pachatele. Kromě zničené lampy veřejného osvětlení poblíž místa sesuvu zeminy leží také kabel, ve kterém je veden elektrický proud," uvedl starosta Ivan Truksa. „Kdyby došlo k jeho porušení, mohlo by dojít ke zranění kohokoliv, kdo by se ocitl v jeho blízkosti. Při takovémto případném poškození by totiž hrozilo, že by elektřina mohla v okolí kabelu probíjet," dodal.

Krajští úředníci přede dvěma lety dali zelenou výstavbě těchto čtyř bytových domů ruského investora, které jsou podle místních obyvatel v rozporu s územní studií.

Krajský soud v minulých dnech tak zrušil rozhodnutí krajského úřadu z dubna 2010 o umístění bytových domů do katastrálního území obce.

„Soud celou záležitost již vrátil zpět krajskému úřadu a ten musí rozhodnout jinak. Na stavbě se však stále pracuje. My se zde domníváme, že už by přitom pokračovat vůbec neměli, ale oni mají stále platné stavební povolení, tak staví. K sesuvu půdy zde ale došlo již podruhé a já se domnívám, že stavbyvedoucí, který za průběh stavby zodpovídá, by už měl být dávno bez licence," dodal Truksa.

„Kromě zvažovaného trestního oznámení chceme také bombardovat dopisy stavební úřad i zbylé kompetentní orgány. Stavební úřad totiž podle nás neprovádí dozor nad stavbou, tak jak má. Stane-li se, že dojde k sesuvu půdy jednou, je to chyba, která se může stát. Po druhé se však již jedná o nezodpovědnost," pokračoval starosta.

„Pracovníci stavebního úřadu karlovarského magistrátu zjistili, že v těsném sousedství krajské komunikace vznikla obrovská jáma s nestabilním svahem. Na místě byl také statik, který okamžitě nařídil část materiálu do jámy navrátit a svah tak zpevnit. Práce byly prováděny v rozporu se stavebním povolením, stavební úřad proto zahájí se stavebníkem řízení o správním deliktu. Řízení za podobné porušení, jako je vyhloubení jámy v rozporu se stavebním povolením, jsme již u stejné stavby řešili. Stavební úřad již vydal patřičné rozhodnutí, ale ještě nenabylo právní moci," sdělil mluvčí magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopál.

K omezení provozu na přilehlé komunikaci zatím nedošlo. Nad sesuvem půdy však zůstává rozum stát i řadě dalších odborníků.

„To, zda bude muset dojít k nějakým opravám této silnice, musí posoudit statik. Je ale podivné, že jestliže k tomuto incidentu v místě stavby došlo už podruhé, že si stavbyvedoucí nezajistil například nějaké pažení zeminy. Kdyby k tomu došlo na jiném místě, hrozil by i újezd domu," dodal Josef Bulka, hlavní dispečer Údržby silnic Karlovarského kraje.