Zástupci patnácti blízkých obcí diskutovali o tématech, které se týkají vícero z nich. Ať už je to povinnost postarat se o zvířata nalezená nebo odchycená v katastru obce, kde by obce velice uvítali možnost smluvně užívat nějaký společný útulek pro zvířata, nebo o záměru provozovat na karlovarském letišti pilotní školu. Tomu obce nejsou schopny efektivně zabránit a příliš si jej nepřejí, nicméně kvitují alespoň to, že škola se chce dohodnout na pravidlech a podmínkách svého působení.

Nechyběla ale ani témata vlastní jen té které konkrétní obci, jako například možnost vymístění pily karlovarských Lázeňských lesů z centra obce Březová, nespokojenost obce Jenišov s postupem těžařů v místním dole, nebo překvapení zástupců obcí mezi Karlovými Vary a Ostrovem, že nebyli dostatečně informováni o připravované změně autobusových linek po novém roce. Tento problém se naštěstí podařilo kompromisně vyřešit, a do určité míry vznikl i díky tomu, že podzimní volby změnily v některých obcích jejich reprezentaci.

Na závěr primátorka Andrea Pfeffer Ferklová i náměstek Tomáš Trtek poděkovali přítomným starostům za jejich ochotu diskutovat. Podle slov starostky Pšova je to za dvanáct let její práce poprvé, kdy se představitelé Karlových Varů aktivně zajímají o dění v nedalekých obcích.

Primátorka na závěr avizovala, že podobné setkání bude chtít město uspořádat každý půlrok, tak, aby se o daných tématech mohlo věcně jednat. (kop)