Jejich poslední zvonění mělo hlavní cíl – zlepšit lidem náladu a uzdravit je svými úsměvy. „Jsme poslední maturantky oboru všeobecná sestra v dějinách,“ hlásaly rozpustile setřičky. Jejich veselý smích a nakažlivý optimismus určitě zlepšili náladu řadě Karlovaráků. Ti je pak rádi odměnili drobnými mincemi a popřáli jim u maturity šťastnou ruku.