Do celkové výměry udržovaných silnic I. třídy a dálnic v regionu patří ještě zhruba 100 kilometrů, jejichž údržbu zajistí jiné společnosti. „ Mezi hlavní investice, které v letošním roce Údržba silnic Karlovarského kraje uskutečnila, patří nákup tří nových nákladních vozidel, které v průběhu zimy budou sloužit jako sypače. Několik nákladních vozů také prošlo celkovou opravou. Kromě toho samozřejmě používáme traktory, frézy, technologická vozidla a nakladače,“ upřesnil předseda představenstva ÚSKK Martin Leichter. Zimní i letní údržbu provádí silničáři pro Karlovarský kraj na základě smlouvy. „Náklady na zimní údržbu za loňský rok činily 116,9 milionu korun včetně DPH,“ vyčíslil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.