„Tato silnice je přeexponována navýšenou dopravou osobních a hlavně nákladních automobilů, které směřují na kamenolom v Horních Tašovicích a na krajskou skládku komunálního odpadu v Činově. To dlouhodobě způsobuje časté komplikace, neboť řidiči odbočující od Karlových Varů do Žalmanova se sice snaží již několik set metrů před odbočením najíždět co nejvíce k dělicímu pruhu a dávat výstražná znamení, ale přesto je to jako ruská ruleta, zdali vás pádící kamion vidí, či vás smete, případně zda vás zmáčkne ten za vámi i před vámi," vysvětluje starostka.

Plnou čáru zde podle ní někteří řidiči naprosto nerespektují, už několikrát zde došlo k haváriím a před několika lety i ke smrtelnému úrazu. „Zvýrazňující fosforeskující podklad pod značkou křižovatky je nedostačující, protože doprava na této silnici vzrostla několikanásobně. Na problémovou situaci si stěžuje stále více místních obyvatel. Odpověď ŘSD, že se vše vyřeší až výstavbou rozšířené R(D) 6 a kterou Karlovaráci slýchají již desetiletí z médií, místním obavy z hrozících tragédií opravdu nerozptýlí," durdí se Večerková.

Jenomže ředitel ŘSD Lukáš Hnízdil obavy místních lidí mírní, i když zdůraznil, že žádostí se ŘSD bude v každém případě zabývat. „Počítáme s dálnicí D6, i když v delším horizontu, a ta pak silnici 1/6 nahradí. A to je časově náročné. Rozhodnout sami nemůžeme, k tomu nejsme kompetentní. Naším nadřízeným orgánem je Generální ředitelství a Ministerstvo dopravy. Nechci říct, že nic nic dělat nebudeme, ale nemohu ani nic závazně slíbit," vysvětlil ředitel Hnízdil.