Díky tomu nastane jejich částečné vyrovnání a zabezpečení. „Zčásti se jedná o vytvoření úplně nové komunikace,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Plánovaná stavba je rozdělena do dvou částí. V jedné z nich dojde ke kompletní rekonstrukci nynější komunikace, ve druhé části vznikne narovnáním serpentin nová silnice. Předpokládané náklady činí téměř 20,5 milionu korun bez DPH.