„Každoročně máme v Karlovarském kraji několik úseků silnic, které nejsou řidiči příliš využívané, jejich profil je zvlášť v zimě pro běžný provoz nebezpečný, a proto silničáři tyto úseky neudržují. To platí i pro komunikaci ze Šemnice do Andělské Hory, která je nyní pokryta vrstvou ledu, navíc od Andělské hory silnice prudce klesá a je lemovaná příkrými srázy. Často si tudy zkracují cestu kamiony mířící do stáčírny minerálních vod v Kyselce a právě jim hrozí riziko, že sjedou mimo vozovku. Proto prosíme všechny řidiče, aby požadavek policie pochopili a využívali jinou trasu,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš. Silnice se rovněž nemůže udržovat chemickými prostředky z důvodu ochrany přírody, protože leží na hranici chráněné krajinné oblasti.