Jitka Ettler Štěpánková vystudovala v r. 2006 Vysokou školu ekonomickou v Praze. Cestovnímu ruchu a lázeňství se věnuje celou svou pracovní kariéru, od začátků v CzechTourismu přes ředitelskou pozici v Infocentru města Karlovy Vary až po současnou pozici jako site manager ve Městě Františkovy Lázně.

Týden poté naše tři lázeňská města v Karlovarském kraji slavila, a to od pátku 30. července do neděle 1. srpna. Oslavy byly velkolepé. Teď všechna partnerská města Slavných lázní Evropy čeká opět spousta práce a nových úkolů. Své o tom ví i site manažerka Františkových Lázní Jitka Ettler Štěpánková, která nastoupila do rozjetého vlaku. Dojela s ním až na samý konec cesty zápisu, ale cesta pokračuje – tentokrát již jako zapsaný statek Františkovy Lázně.

Kdy přesně jste převzala kormidlo a začala koordinovat přípravy na UNESCO?

Určitě se nedá říct, že jsem převzala kormidlo, to stále patřilo a patří starostovi města Janu Kuchařovi jako kapitánovi lodě, která mířila k zápisu. Já jsem tím palubním důstojníkem, který kapitánovi pomáhá vést loď správným směrem. Zde ve Františkových Lázní jsem do jednání přišla celkem pozdě, a to až v červnu roku 2019, tedy již po podání nominace. Ale z dřívějšího pracovního působení jsem o samotné nominaci věděla docela dost věcí, takže to pro mne nebylo úplně pole neorané. Mým prvním úkolem v nové pozici bylo připravit technickou misi pro poradní orgán ICOMOS tady ve Františkových Lázních.

Můžete nám více přiblížit funkci poradního orgánu ICOMOS?

ICOMOS je poradní orgán Výboru světového dědictví UNESCO, který vydává doporučení ohledně zápisu určité památky. V průběhu září roku 2019 objeli dva komisaři z této organizace všech jedenáct měst. Byla to přibližně měsíc trvající mise, poznávali veškerá města, procházeli si rozvojové plány, historii a veškeré dokumenty, které se týkají rozvoje a budoucnosti města. Na základě toho usoudili, zda kritéria, která jsou zadána v nominační dokumentaci, opravdu odpovídají reálnému stavu v daném městě. Další desítky lidí pak pročítaly a hodnotily nominační dokumentaci, která má tisíce stránek. Byl to opravdu dlouhý a náročný proces a všichni jsme byli moc rádi, když na začátku června, po ročním odkladu kvůli pandemii koronaviru, jsme obdrželi stanovisko, že doporučují Slavné lázně Evropy zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO.

Co konkrétně je náplní práce site managera?

Hlavní náplní práce site managera je v podstatě hlídat rozvoj území tak, aby nebyla znehodnocena hodnota, pro kterou je zapsáno. Musíme dohlížet na veškeré projekty ve městě, které se budou realizovat, ať se jedná o různé výstavby nebo i společenské, kulturní akce, rozvoj cestovního ruchu. Veškerý rozvoj města by měl být zkrátka koordinován. Site manager má svou poradní skupinu, tzv. Steering group, kde má zástupce z různých oblastí. Jedná se například o historika, dále člověka, který se zajímá o terapeutickou krajinu, cestovní ruch, zástupce Národního památkového ústavu, architekty, balneotechnika atd. Jde o tým, který prochází jednotlivé projekty. Společně řeší, zda tyto projekty neovlivní památkovou hodnotu daného území. Musíme se chovat opravdu zodpovědně, neboť naše města lze nyní označit jako „propojené nádoby“, kdy jakákoliv chyba v jednom městě může ovlivnit všechna ostatní.

Dále je to samozřejmě koordinace aktivit s dalšími zapsanými městy, prezentace projektu v lokálním prostředí, komunikace se státní správou. Těch aktivit je opravdu nepřeberné množství. Teď po zápisu se hlavní aktivity změní a my se musíme všemi našimi novými povinnostmi prokousat. Je ale skvělé, že naše města jsou tak blízko a my jako site manageři můžeme velmi úzce spolupracovat, což už jsme ukázali nyní – a to jak se site managerkou Karlových Varů Lucií Sochorkovou, tak site managerem Mariánských Lázní Vladimírem Kajlíkem. Naše nejbližší kroky povedou na Ministerstvo kultury České republiky, kde jsme domluveni s panem náměstkem Ourodou na úzké spolupráci tak, aby veškeré naše další kroky byly správné.

Co jste doposud v rámci své práce se Steering group řešili?

Když se podívám zpět, tak jsme ladili lokální management plán, který předepisuje, co konkrétní město může dělat a co má v plánu v určitém horizontu. Lokální management plán máme nyní schválený Zastupitelstvem města Františkovy Lázně do roku 2023, ale je to takzvaný živý dokument, takže může neustále reagovat na měnící se situaci.

Mnohdy panuje mezi obyvateli lázeňského trojúhelníku obava, že se jejich život po vstupu do Unesca mnohonásobně změní. Dojde k nějakým razantním změnám?

Není pravda, že naše členství na Seznamu světového dědictví UNESCO vše změní. Františkovy Lázně už jsou dlouho památkovou rezervací, takže postup, jak probíhají různá stavební řízení, se nemění. Jen si musíme dát větší pozor na to, abychom projekty neovlivnili hodnotu místa. Zápis na list světového dědictví určitě neznamená zakonzervování území, ale jeho rozvoj v souladu se zapsanými hodnotami. Být na Seznamu světového dědictví je opravu velká prestiž a my, jako občané našich měst, bychom měli být opravdu hrdí. Nestrašme se. Ukažme, že jsme opravdu jedni ze Slavných lázní Evropy.

V rámci sdružení Great Spa Towns of Europe jsou různé skupiny. Jak fungují a jak mezi sebou spolupracují?

Projekt Great Spa Towns of Europe je opravdu velmi rozsáhlý. 11 měst, 7 zemí. To je opravdu velmi složité ke koordinaci a tak existuje několik skupin, které mají na starosti různé oblasti.

Je skupina starostů, kde se schází starostové všech jedenácti měst, a to minimálně dvakrát ročně. Musím podotknout, že v období před zápisem to bylo častější, protože doba byla hektická, ale kvůli pandemii se všechna jednání přesunula do oblasti on-line. Starostové a primátoři se zaměřují na strategické otázky fungování našeho společenství. Poté máme skupinu site managerů, kde řešíme spíše praktické otázky a vzájemně si předáváme zkušenosti z našich měst. Taky máme skupinu pracovníků cestovního ruchu, která řeší otázky propagace. Dále je tu mnoho pracovních skupin, které se ustanovují operativně dle aktuálně řešených problémů.

Jak hodnotíte svou práci?

Vnímám ji jako velmi zajímavou a různorodou. Setkáváte se s velkým množstvím osob, které vás svým zaujetím, znalostmi a zkušenostmi posouvají dále, a to je na tom to krásné. Posledních 14 dnů bylo opravdu velmi hektických, ale ten pocit, když jsme z obrazovky, kde probíhal přenos z jednání Výboru světového dědictví UNESCO, zaslechli slovo „ADOPTED“ (přijato), byl neskutečný. V tu chvíli jsem myslela na ty stovky lidí, kteří u procesu nominace za těch více jak 10 let byli. A společné oslavy, které jsme nyní o víkendu prožili, to ještě umocnily. Bylo mnoho lidí, kteří u procesu byli opravu dlouhou dobu, a já jsem moc ráda, že jsem se k nim mohla přidat. Jedním z nich je i pan starosta Jan Kuchař, na kterém je u každého jednání, povídání o UNESCO, vidět, jak moc pro tento projekt žije. Jeho nasazení a nadšení je neskutečné a za těch více jak 7 let, co u projektu Great Spa Towns of Europe byl, dokázal, jak moc za naše město umí bojovat. A že těch bitev při eliminaci počtu měst do nominace nebylo málo. Ale to už je historie, nyní začínáme novou cestu a věřím, že i na této cestě budeme potkávat takto nadšené osoby.

Co vás teď v nejbližší době čeká?

V nejbližších měsících nás čeká nastavení spolupráce s ministerstvem kultury. V současné době budeme čekat na veškeré podklady, které vzešly z rozhodnutí výboru. Na základě toho musíme vytvořit plány pro naše další aktivity ve městech, takže to nebude jednoduché. Je tam pravidelné reportování a v tom jsme nováčci. My jsme si prošli aktivitou nominace, přípravy technických misí, ale teď nás čeká cesta, na kterou jsme ještě ani nenakročili a kterou v podstatě neznáme, ale je to výzva.

Dále musíme nastolit formu kooperace s Karlovarským krajem – vždyť který kraj může říci, že na tak malém území má tolik památek UNESCO (V roce 2019 byl zapsán Montánní region Krušnohoří a také je zapsána Kynžvartská daguerrotypie - pozn. red.). Pan hejtman Petr Kulhánek byl jako dřívější primátor Karlových Varů u téměř celé nominace, tak věřím, že krajský úřad pod jeho vedením si bude vědom tohoto jedinečného potenciálu pro celý Karlovarský kraj a všem zapsaným statkům bude věnovat náležitou pozornost.

Co po takovém velkém úspěchu cítíte?

Velkou úlevu, radost a hrdost na to, co naši předci dokázali vytvořit, a já věřím, že naší generaci se podaří posunout vnímání lázeňství správným směrem tak, aby se opět dostalo do centra pozornosti správných osob a nebylo takovou popelkou v rámci zdravotního systému. Vždyť nyní máme „papír“ na to, že je jedinečné.