„Jednalo se o operaci oční sítnice u pacienta s krvácením vzniklým následkem pokročilé cukrovky," uvedla výkonná ředitelka kliniky Michaela Studená. U druhé pacientky, která před lety podstoupila operaci šedého zákalu, došlo ke spontánní luxaci nitrooční čočky do sklivcového prostoru (zadní část oka). „Nitrooční čočka byla v průběhu operace šetrně vyzvednuta a znovu našita do původního místa v oku. Oba zákroky proběhly zcela bez komplikací," poznamenala k výkonům Studená.

Operace provedl tým zdravotníků pod vedením primáře Pavla Studeného, vedoucího lékaře oční kliniky. Ten obdobné operace zaváděl před deseti lety na očním oddělení nemocnice Sokolov, a nyní je provádí na oční klinice FN Královské Vinohrady.

„Obě operace mohly být provedeny díky nově pořízeným přístrojům pars plana vitrektomu, speciálnímu sítnicovému laseru a upravenému operačnímu mikroskopu. Celková investice do přístrojového vybavení byla přibližně čtyři miliony korun. Díky zavedení této nové operační techniky mají nyní pacienti z Karlových Varů a okolí možnost podstoupit operace sítnice a sklivce přímo v Karlových Varech," podotkla Studená.

S ohledem na to, že vysoké procento těchto pacientů jsou vyššího věku a často velmi špatně vidí, je to jistě pro řadu z nich velká pomoc. Navíc díky vysoké šetrnosti použitých postupů je celý zákrok proveden v ambulantním režimu, bez nutné hospitalizace.