Důvodem jejího uzavření bylo rozšíření komunikace na tři jízdní pruhy. Řidiči, kteří sjíždějí z průtahu, se tak nyní nově rozdělí na ty, kteří odbočují na Jenišov doleva, a ty, kteří jedou doprava směrem ke Globusu. Rozšíření rampy zlepší bezpečnost v tomto úseku a nebudou se tam tvořit kolony.

„Práce skončily v mírném předstihu, než byl stanovený termín,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil. K uzavírce došlo těsně před letními prázdninami. Nejednomu řidiči se stalo, že kvůli zrušení strategického sjezdu musel pokračovat po rychlostní silnici až do Louček, kde se musel otočit a vrátit zpět.

Náklady na úpravy, jejichž součástí bylo i prodloužení propustku pod rampou a přeložení současného chodníku u silnice I/20, činily 3,5 milionu korun.