Po dlouho trvajících dohadech, kdo sanaci zaplatí, dospělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k dohodě s městem Karlovy Vary na společném postupu. A zhruba 75 až 80 procent má pokrytá dotace od ministerstva dopravy.

Že není skalní masiv stabilní, to potvrdil už v loňském roce jeho monitoring. Po necelých třech měsících přinesl první výsledky, které skutečně zaznamenaly změny velikostí trhlin. Pro monitoring byla použita tři čidla a zhotovitelem měření je Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. „Amplituda pohybu skal byla v průměru od 0,3 do 0,5 milimetru. Tato rozpínavost je ještě v normě, ale i tak se nám nastalá situace nelíbí,“ uvedl vloni náměstek primátora Čestmír Bruštík.

V současnosti se začalo pracovat na projektu sanace skalních masivů nad průtahem, který připraví ŘSD. Nezbytný bude i podrobný geodetický průzkum.
„Předpokládáme, že letošek bude věnovaný právě projektové a stavební přípravě. Náročná příprava odpovídá náročnosti celé akce. Pokud by se ještě letos začalo s vlastními pracemi, nebude dříve než na podzim,“ poznamenal náměstek Bruštík.

První část sanace skalních masivů na průtahem, která už byla dokončena, přišla na přibližně sedm milionů korun. Další část bude mnohem nákladnější a odhad nákladů je kolem 20 až 25 milionů korun. Celá akce by mě trvat od přípravy po realizaci kolem dvou let.

„Průtah by přitom určitě neměl být zcela uzavřený. Ale určitě tu nějaká omezení budou, předpokládám, že doprava bude svedena do jednoho pruhu,“ konstatoval Bruštík.

Které skály a opěrné zdi potřebují sanaci:
- opěrná zeď v Ondřejské ulici u Stezky Jeana de Carro
- opěrná zeď v dvorním traktu I. P. Pavlova – bývalé budovy policie
- opěrná zeď pod hřbitovní správou
- skalní masiv u hasičské zbrojnice ve Staré Roli
- skalní masiv pod Keglevičovým křížem
- svah za ulicí Vřídelní (také u stezky Jeanna de Carro)

Karlovy Vary evidují ve svém majetku 2 419 opěrných zdí, které mají celkovou délku přes 80 km.