Kolem 150 účastníků z Karlovarského kraje porovnalo své dovednosti a schopnosti v blízkosti Svatošských skal. Vítězné hlídky Červená lentilka z Horního Slavkova a Mintaka z Karlových Varů postoupily do celostátního kola.

Vlčata a světlušky (malí skauti a skautky ve věku 8 až 10 let) plnili úkoly, které prozkoušely jejich dovednosti a znalosti v dnešním světě. Závod se skládal z 12 stanovišť, která byla rozmístěna na trase v okolí řeky Ohře a Svatošských skal. Úkoly na stanovištích byly všestranné manuální zručnost, kuchařské dovednosti, dopravní značky, vyhledávání informací a nebo poskytnutí první pomoci.

Samotný závod prověřil nejen vědomosti a znalosti, ale také jejich schopnosti schopnost komunikovat, týmovou spolupráci, logické myšlení a uvažování i fyzickou zdatnost, kterou museli prokázat při pádlování v pramici na Ohři.

„Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem, legendou, které v Junáku českém skautu říkáme symbolický rámec,“ uvedla Dana Tarantová, velitelka závodu vlčat a světlušek.

Téma závodů v Karlovarském kraji bylo podle pohádky Jak vycvičit draka a tak turisté mohli potkat spoustu dětí i dospělých ve vikingských kostýmech, jak uprostřed lesa plní různé úkoly. Tím získali zkušenosti na vycvičení svého draka, aby na konci závodu porazili zlého draka Mlsouna Strašlivého.

“Připravit skautské závody, to je práce na několik měsíců. Není to jen o vymyšlení stanovišť a trasy, ale jde i o výběr místa, kde se může ubytovat více než 200 skautů, zajištění jídla, hygieny, vymyšlení logistiky, zohlednění dopravy na místo závodu a i vymyšlení doprovodného programu. Letošní závody zorganizoval tým skautů a skautek z Přístavu Orion Karlovy Vary pod vedením Jiřího Kučery Hvězdáře,” poznamenal jeden z pořadatelů, Martin Dvořák Klix.

Závod vlčat a světlušek je jedna z největších akcí, které Junák český skaut jednou za dva roky pořádá. Jde o celostátní skautskou soutěž, v níž kluci a holky ve věku 8 až 10 let porovnávají své schopnosti a dovednosti. Cílem závodu je ale i seznámení se dětmi z jiných oddílů a středisek.

Ilustrační foto.
Noc kostelů byla úspěšná. Přilákala desetitisíce lidí

(dvo)