„Jde o vůbec první čištění skleněných ploch kolonády v takovém rozsahu. Je potřeba je zbavit nejen dlouhodobě naneseného znečištění, ale také minerálních usazenin, které se zde přirozeně tvoří. Umyta budou všechna skla obvodového pláště, včetně haly výtrysku, a to zvenku i zevnitř. Celkem jde o plochu zhruba tři tisíce metrů čtverečních. Zároveň necháme odstranit graffiti z kamenných ploch pláště,“ uvádí karlovarský radní Petr Bursík.

Práce budou probíhat za běžného provozu a pohyb návštěvníků kolonády omezí jen minimálně. „Čištění provádějí pracovníci dodavatele z vysokozdvižné plošiny. V místě jejího pohybu tak bude vymezen bezpečnostní prostor, ale jen v nezbytně nutném rozsahu, aby mohli návštěvníci kolonády nerušeně korzovat všemi prostory včetně haly vývěru Vřídla,“ dodává ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.