„Cílem stavebních úprav je zpřístupnění archeologicky a historicky hodnotných partií sklepení pro veřejnost. Většina stavebních prací proběhne na novodobé přístavbě, ve sklepních prostorách náležejících k restauraci, které ale nevyužívá, a na terase před Zámeckou věží," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Rada města už na svém pondělním mimořádném zasedání rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení této veřejné zakázky a jako zhotovitele určila společnost Marneo z Jáchymova s nabídkovou cenou 439.497,60 Kč bez DPH. Na druhém místě skončila firma KRAK-CHEM Sp. z Otovic s nabídkovou cenou 455.202,23 Kč bez DPH a na třetím místě karlovarská společnost SATREZIDENC s nabídkovou cenou 469.287,54 Kč bez DPH. Původně předpokládané náklady byly stanoveny na 498.536,- Kč bez DPH.

Rada města také schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Marneo. „Termín realizace byl stanoven od 25. července do 29. srpna," doplnil mluvčí Kopál.

Součástí zakázky je demontáž části zábradlí na terase, dřevěného zákrytu stávajícího schodiště do 1. podzemního podlaží, stávajících ocelových dveří a oken, ocelového zábradlí vnitřního schodiště a dále bourací práce související s nutnou úpravou dispozic v 1.podzemním podlaží, příček, omítek stěn a stropu novodobé přístavby, porušených částí podlah. „V nezbytné míře budou demontovány vnitřní rozvody elektro a vzduchotechniky. Nově se vyzdí dělící příčka sklepních prostor pro oddělení prostor, které zůstanou v užívání restaurace. Stěny a stropy dostanou nové omítky, opraví se přístupové schodiště z terasy, doplní kovové zábradlí po obvodu schodiště, na terase se zábradlí vyzdí," vysvětlil rozsah prací mluvčí Kopál.

V nejnižším místě venkovního schodiště bude realizován odvodňovací žlab s napojením na nejbližší kanalizační potrubí. Nově se osadí kovové vchodové dveře, provedou se elektrorozvody pro osvětlení a pro zásuvky. Celý rekonstruovaný prostor se vybílí. Ve vstupní novodobé části dojde k omítání a výmalbě stěn a stropů. Ostatní dva sklepní prostory zůstanou z pohledového zdiva. Pouze se očistí a zbaví sanitru.

Akce je přihlášena do Programu Ministerstva kultury ČR „Program regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2016".