Slavnost začíná procesím v 10 hodin, vychází se od křížku nad Skoky při cestě od Polomu, poutní mše svatá začne v 11 hodin. Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé. "Příchozím poutníkům nabídneme posezení a také občerstvení ve farní zahradě, rádi zde přivítáme i rodáky. K pouti patří volné i komentované prohlídky kostela a zaniklé vesnice," sdělil Petr Linhart.

Dodal, že ještě před poutí, se v neděli 28. dubna 2024 se od 9.30 hodin ve Skokách uskuteční první jarní brigáda a současně i setkání vyznavačů geocachingu CITO Skoky 2024. Akce je součástí geocachingového CITO víkendu, ale je určena úplně všem, kteří chtějí přijet a přiložit ruku k dílu. "Mimo dobrého pocitu z odvedené práce získají geokačeři i suvenýr do svého profilu. CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé, odstranit náletové dřeviny, ale třeba také upravit cesty. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě," informoval Petr Linhart.