Dobrovolníci a členové občanského sdružení Pod střechou už několik let zachraňují mariánský poutní kostel Navštívení Panny Marie.

„Kostel je v současné době pod střechou a jeho stav je zakonzervovaný,“ uvedl Jiří Schierl, předseda občanského sdružení. Podle něj je nyní nejdůležitější sanace dřevomorkou napadených konstrukcí, dokončení věží kostela včetně santusníku a oprava interiéru. Čeká je také oprava podlahy v sakristii, pod kterou zatéká a v zimě se o několik centimetrů vzdula. To chtějí zachránci kostela zvládnout vlastními silami.

„Největším problémem jsou peníze. Na účtě máme asi sto tisíc korun. Čeká nás ale oprava obrazu Panny Marie Pomocné ze Skoků, který je napaden plísní,“ povzdechl si Schierl. Peníze se snaží získávat z dobrovolného vstupného na prohlídky kostela a pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Program letošního kulturního seriálu Živé Skoky skončil na konci léta vystoupením Richarda a Vojtěcha Šulkových, kteří zde veřejnosti představili lidové písně v egerlandském nářečí.

„Potřebujeme nashromáždit alespoň dvě stě tisíc korun. Mohlo by se pak požádat o dotaci a tyto peníze bychom měli na povinnou spoluúčast,“ vysvětlil Schierl.

Přestože v srpnu skončila letošní oficiální poutní sezóna a projekt Živé Skoky v poutním kostele, budou Skoky i nadále žít řadou aktivit a kostel bude otevřen až do konce září.

Uplynulou sobotu zažily Skoky navíc mimořádnou událost. „Po mnoha desetiletích se zde konal svatební obřad zdejších dobrovolníků. Byl civilní, proto se bohužel odehrál mimo kostel,“ uvedl Jiří Schierl.

Během září se zde také uskuteční i první podzimní brigády, které se zaměří na údržbu kostela a jeho okolí.

V rámci dvou zářijových mariánských svátků chce sdružení Pod střechou zorganizovat v sobotu 10. září mariánskou pouť. Církevní část poutě však podle Jiřího Schierla zatím hatí nedostatek kněží, kteří by mši svatou odsloužili.

(pep, iva)