Škola dostala pro zřízení třídy všechna potřebná oprávnění. „Přípravný ročník byl vždy na škole ve Svahové ulici a my jsme jí v tom nechtěli konkurovat. Děti z této školy ale stejně využívají naše prostory, chodí k nám na obědy i do družiny, tak jsme se nakonec rozhodli, že nultou třídu otevřeme i u nás,“ vysvětluje ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová s tím, že zájem rodičů o přípravné ročníky ve Svahové ulici byl velký. Takže tam byly v posledních letech otevírány i dvě třídy v jednom školním roce.

„Zápis do nultého ročníku začíná ve stejném termínu jako do toho prvního, tedy 1. dubna. Ten se letos kvůli pandemii uskuteční on-line, bez přítomnosti dětí. Už nyní ale máme signály, že třídu bez problémů naplníme,“ konstatuje ředitelka školy.

Budoucí učitelka „nulťáků“ je zkušená pedagožka, která má podle Doušové dobré reference mezi rodiči. „Jedenáct let jsem působila v mateřské škole a poslední tři roky pracuji s dětmi v nultém ročníku. V něm se děti snažím hravou formou seznamovat se školním režimem a připravit je na bezproblémový vstup do základní školy. Svůj volný čas mám také propojený s předškoláky, trénuji je v atletice,“ říká nová posila pedagogického sboru. V přípravném ročníku pracují učitelé podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a využívají stimulační program MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Tento program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční (vnímání – pozn. red.).