„Jsme opravdu hrdi na to, že se nám tento záměr podařilo dotáhnout do cíle. Momentálně pracujeme na přípravě celého programu studia,“ informovala ředitelka keramické školy Markéta Šlechtová, která ale upozornila, že se než do oboru nastoupí první vysokoškoláci, bude to nějakou dobu trvat. Nový vysokoškolský obor se totiž otevře až po dokončení přestavby školy, která by mohla být dokončena na přelomu let 2027/2028.

„Tím aktivity a iniciativa na rozšíření výuky na naší škole nekončí. Už jsme zahájili jednání o otevření vyšší odborné školy, která by měla být tentokrát zaměřená na digitální technologie. I v tomto případě se jedná o zahájení výuky v nové budově školy,“ upřesnila Šlechtová.

Chrám svatého Petra a Pavla v Karlových Varech.
Ruský chrám: Cíl věřících i turistů. Svatostánek, nad nímž se vznášejí otazníky

„Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se dlouhodobě a programově věnuje péči o kulturní dědictví, historii a národní tradici. Každá umělecká disciplína potřebuje vedle péče o tradiční know-how také nové a neotřelé impulsy. Naše fakulta je široce rozkročená a design skla je jednou z mála položek, která v naší nabídce doposud chybí. Přitom se jedná o disciplínu, která je součástí naší národní identity. Naším záměrem je vytvořit studijní program, který bude ukotvený v řemeslné tradici, ale zároveň přinese nová estetická, technologická a psychologická řešení,“ vysvětlil Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, který memorandum stvrdil svým podpisem.

„Když bylo rozhodnuto o rekonstrukci a výstavbě nové Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, začala jsem mít pocit, že některé její výukové prostory by mohly být využity mnohem širším způsobem. Od počátku jsem byla přesvědčená o tom, že by měly být využity pro některý z tradičních oborů. Zároveň jsem věděla, že plzeňská Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara nemá ateliér skla. Jsem nesmírně ráda, že pan děkan Aubrecht přijal můj návrh a že jako naše společné dílo s největší pravděpodobností vznikne něco úžasného právě na škole v Karlových Varech,“ komentovala spolupráci ředitelka Šlechtová.

Přístroj na odběr neekologických obalů v karlovarském Lidlu.
Karlovarský Lidl spustil automat na odběr PET lahví. Brzy přibude i Kaufland

Děkan Albrecht zároveň upozornil, že nový studijní obor bude muset přesáhnout konvenční smýšlení a sériovou výrobu. „Naše fakulta nyní směřuje k inovativnímu pojetí celého oboru, jejímž cílem je důraz na spolupráci s předními českými a zahraničními partnery a tvůrčí a výzkumný charakter, který je pro nás charakteristický,“ poznamenal.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek si je dobře vědom silné sklářské tradice v regionu, které spolupráce mezi oběma školami značně pomůže. „Přispěje k rozvoji sklářství. Díky ní by se v našem regionu mohla v budoucnosti rozšířit nabídka vysokoškolského vzdělání o nový studijní program. Ten by navíc mohl být atraktivní nejenom pro studenty z Karlovarského kraje, ale i pro studenty z ostatních koutů naší země, kde mají ke sklářství podobný vztah jako my. Karlovarský kraj je připraven být oběma školám nápomocen,“ uzavřel Kulhánek.

Bouřlivé jednání zastupitelstva v Jáchymově.
Apartmánové domy v Jáchymově šetří policie. Zahájila úkony trestního řízení

Doby, kdy keramická škola vychovávala jen skláře a keramiky, jsou dávno pryč. V současné době mimo těchto tradičních oborů nabízí například i studium fotografe a multimédií, grafického designu, oděvního designu či ekologie a životního prostředí.