Prázdniny skončily a žáci a studenti dnes opět usednou do lavic. Ze statistiky vyplývá, že jich do prvních tříd a ročníků základních a středních škol nastoupí podobné počty jako v minulém školním roce.

Potvrdila to Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Loni nastoupilo do 1. tříd základních 2771 žáků, letos se k zápisu do základních škol dostavilo celkem 3357 dětí, z toho 2725 poprvé a 632 po odkladu. O odklad bylo požádáno celkem u 472 dětí. Pro srovnání – loni se k zápisu dostavilo 3346 dětí, o odklad bylo požádáno u 458 dětí. Letošní pošty prvňáčků budou tedy velice podobné loňským, zhruba 2700 až 2800 žáků,“ řekla Pavlíková. Na základních školách v kraji bude podle ní končit základní vzdělávání přibližně 2 500 žáků.

Na střední školy bylo přijato přes 3000 uchazečů. „K 25. červnu 2010 bylo přijato celkem 3126 uchazečů do denní formy vzdělávání středních škol zřizovaných krajem; z toho bylo 324 uchazečů přijato ke vzdělávání do 1. ročníku osmiletého gymnázia,“ doplnila mluvčí Pavlíková.

Na dvou středních školách v kraji se také studenti setkají s novými řediteli. „Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary má novou ředitelku Markétu Šlechtovou a na Střední zdravotnické škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Hanu Švejstilovou.

Jednou ze škol, která se může pochlubit novinkami je Střední keramická škola keramická a sklářská. Ta nabízí výuku nového oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí. Zároveň škola nabízí moderní výdejnu obědů. „Škola neměla vlastní školní jídelnu. Stravování bylo zajištěno smluvně v jídelně Obchodní akademie ve Šmeralově ulici a po jejím uzavření na ZŠ Konečná v Rybářích. To ovšem při dlouhém vyučování nebylo ideální. Na rodičovských schůzkách cca 150 rodičů požadovalo zajištění možnosti obědů pro žáky,“ uvedla Markéta Šlechtová, ředitelka školy.

Radní Karlovarského kraje Vratislav Emler, škola a odbory kraje se dohodli ve spolupráci s firmou Eurest na zřízení výdejny obědů a školního bufetu. Škola zajistila stavební úpravy prostoru pro stravování.

„Placení je bezhotovostní pomocí čipu pro vstup do budovy. Nabídka jídel je bezobjednávková ze tří jídel, polévky, nápoje. Případně si mohou dokoupit další doplňky stravy. Cena hlavního jídla pro žáky je 25 korun,“ dodala Šlechtová.

Několik zajímavostí nabídne studentům také Střední průmyslová škola v Ostrově. „ V tomto školním roce začíná žákům 2.ročníku v rámci nových školních vzdělávacích programů nový předmět Projektové práce. Žáci se v něm budou učit pravidla pro vytvoření písemné práce a zároveň základy umění prezentace tj. vytvoření prezentací a pravidla pro úspěšné představení práce, jako jsou základy správné rétoriky, nonverbální komunikace, společenského chování, oblékání apod. Zároveň se budou učit jak mají prezentace vytvořit, co musí správná prezentace obsahovat aby přednášející zaujal posluchače,“ objasnil novinky ve výuce Pavel Žemlička, ředitel průmyslové školy v Ostrova.