Hlavním posláním je seznámit děti i veřejnost s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu. Program je v současnosti zaměřen na 2. stupeň základních škol a střední školy.

Studenti se dozvědí o bezpečnostním systému České republiky, krizových stavech, jak funguje naše armáda, co je branná povinnost, proč jsme součástí mezinárodních organizací, prakticky si vyzkouší, jak poskytovat první pomoc nebo co je součástí výstroje našich vojáků. V Karlovarském kraji mohli znalosti vojáků obdivovat školáci na ZŠ Dukelských hrdinů v Karlových Varech a poté i na ZŠ v Teplé. 

Ilustrační foto
Celníci z kraje vybrali loni pro stát téměř 800 milionů