Hlavním posláním je seznámit děti i veřejnost s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu. Program je v současnosti zaměřen pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Studenti se dozvědí o bezpečnostním systému České republiky, krizových stavech, jak funguje naše armáda, co je branná povinnost, proč jsme součástí mezinárodních organizací, prakticky si vyzkouší, jak poskytovat první pomoc nebo co je součástí výstroje našich vojáků.

„Žáky chceme prakticky připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat, naučí se ošetřit poranění, zlomeniny nebo krvácení. Také jim bude vysvětleno nebezpečí chemických havárií či zbraní. Dozví se, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a jak je používat. A to, že se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim v rámci zdravotnické přípravy předvede, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný. Pro studenty středních škol máme připraveny ukázky vybavení AČR a vzdělávací soutěž,“ uvedl Petr Toman z odboru komunikace Ministerstva obrany ČR.

Akce se konají ve středu 30. 1. 2019 na ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 1117/25 a druhý den, tedy ve čtvrtek 31. 1. 2019 na ZŠ v Teplé, Školní 258.

Krajský úřad v Karlových Varech.
Mapy ve vestibulu