Hřiště slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. A pomoci by mělo také mobilní dopravní hřiště, které Karlovarskému kraji přislíbilo Ministerstvo dopravy. Nová hřiště by mohla vzniknout například v Kraslicích, Žluticích nebo v Toužimi, pokud o ně bude v těchto městech zájem.

„V Karlovarském kraji je několik stálých dopravních hřišť ve větších městech, například v Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Sokolově a Karlových Varech. Odbor dopravy krajského úřadu u jejich provozovatelů objednává dopravní výchovu v rámci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro základní školy v menších městech je však problémem už samotná přeprava žáků na dopravní hřiště,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Poznamenal, že nechal provést průzkum stavu a využití dětských dopravních hřišť a kraj by rád podpořil vznik nových, ať už v Kraslicích, Žluticích nebo v Toužimi, pokud o ně tady bude zájem.

„Přispět ale můžeme i na rozvoj těch stávajících, protože některá z nich nejsou právě v nejlepším stavu. Dopravní výchova je podle mne velmi důležitá, dětem pomáhá k tomu, aby věděly, jak se pohybovat v silničním provozu, dbát na vlastní bezpečnost a předcházet případnému vzniku dopravní nehody,“ konstatoval Hurajčík.

V současné době odbor dopravy krajského úřadu provádí mapování potřeb jednotlivých dětských dopravních hřišť. Poté připraví návrh a podmínky krajského dotačního programu, ze kterého by bylo možné na dětská dopravní hřiště čerpat příspěvky.

„Zvážili jsme ale i možnost pořídit zápůjčkou do kraje mobilní dopravní hřiště. Zjistil jsem, že Ministerstvo dopravy před časem uskutečnilo nákup těchto hřišť. Obrátil jsem se tedy na zástupce ministerstva s dotazem, zda by bylo možné předání či zapůjčení mobilního dětského dopravního hřiště a jeho provozování Karlovarským krajem. Z odpovědi ministerstva plyne, že má jedno mobilní hřiště k dispozici a to nám půjčí. Výhodou je, že ho lze využít i v zimě, například v tělocvičně. V létě pak venku. Teď chystáme žádost o bezplatné zapůjčení a poté ho nabídneme k použití pro všechny zájemce z řad škol a školských zařízení v našem regionu,“ dodal náměstek.