„Proběhnou zde stavební úpravy stávající učebny chemie, kabinetu učitele a skladu pomůcek ve třetím patře, a to včetně dodávky nového vybavení. Po stavební úpravě vznikne odborná učebna kombinovaná pro výuku chemie a fyziky, účel dalších místností bude zachován,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Z upravovaných místností zmizí skříně, lavice, katedra, dveřní křídla, nášlapné vrstvy podlah, poškozené části omítek, keramické obklady. Rozvody plynu, vody, kanalizace a elektroinstalace nahradí nové. Vytápění bude zachováno stávající, doplněna bude vzduchotechnika s odtahem do exteriéru. Nově upraveny budou povrchy, nášlapné vrstvy podlah, natřeny budou zárubně, vymaluje se a osadí nová dveřní křídla.

Učebna je navržena pro 30 žáků s místy u šesti laboratorních stolů pro tři žáky, uspořádaných v pěti řadách, a s jedním místem pro imobilního žáka. Uprostřed každé řady je umístěna skříňka s chemicky odolným dřezem. Každá lavice bude osazena elektropanelem pro fyzikální pokusy.

„Centrem učebny je katedra s interaktivní rozkládací tabulí a prostorem pro pokusy s laboratorní digestoří. Katedra poslouží jako centrální místo pro rozvody vody a napětí k laboratorním stolům žáků. Bude zde instalován hlavní zdroj elektropanelů a uzávěry vody a plynu. Katedru doplní bezpečnostní sklo, aby při pokusech byli ochráněni žáci v prvních lavicích. Učebna bude vybavena skříněmi s úložným prostorem na pomůcky,“ přiblížil rekonstrukci mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

V kabinetu učitele dožilé vybavení nahradí nové. Kabinet bude pro dva vyučující odborných předmětů. Na něj navazuje sklad pomůcek. Ve skladu vznikne na místě původního umyvadla malá kuchyňská linka se dřezem pro přípravy pokusů. Ve skladu budou instalovány bezpečnostní uzamykatelné skříně pro ukládání nebezpečných chemikálií a plynových kahanů pro žáky.