Heslo Jana Ámose Komenského Škola hrou se díky asociaci Záchranný kruh dostává i do mateřských školek v kraji.

V rámci projektu, za dobu trvání deseti měsíců, byly vyvinuty a vytvořeny nové didaktické a metodické pomůcky pro pedagogy z mateřských škol. Ty řeší především vzdělání v oblastech každodenních rizik. Mimo jiné projekt pamatuje na osvětu pro děti, kde se dovídají, jak se chovat v případě požárů, mimořádných událostí a hlavně osobního bezpečí.

Náklady na osvětu pro děti z mateřských škol stály necelé tři miliony korun. Ty šly z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„S možnými riziky je zapotřebí vhodným způsobem seznamovat děti od nejnižšího věku, aby se pro ně informace související s ochranou jejich vlastního zdraví a bezpečí staly samozřejmou součástí základních znalostí," uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

V rámci projektu bylo vytvořeno 33 nových deskových her, které budou dány do mateřských školek po celém kraji. Nejprve je obdrží školky, kde projevili zájem o přípravný seminář a spolupracovali během období realizace hry. „S touto deskovou hrou jsme seznámili naše žákyně, které se právě vydávají na praxe. Můžou tak okamžitě začít s jejich používáním," řekl ředitel Pedagogické školy v Karlových Varech Bohuslav Peroutka.

„Každý ze šesti didaktických okruhů obsahuje více než 1500 nových obrázků z řešených situací. Jsou použity nejrůznější typy a formy praktických her. Nachází se zde například pexeso, puzzle nebo pohybové aktivity, které rozvíjejí dětské smysly," představila hru Veronika Krajsová, prezidentka Asociace.

Během projektu se myslelo i na moderní technologie. Proto byla vytvořena i verze, která se může používat na interaktivních tabulích či na počítačích.

„Na projektu pracoval 15 členný tým. Ten byl složen z z řad pedagogů, záchranářů či psychologů. Díky projektu se povedlo vyplnit mezeru ve vzdělání v mateřských školkách. A to včetně vybavení škol tolik potřebnými pomůckami," prohlásil Lukáš Hutta, výkonný manažer Záchranného kruhu. Ten následně dodal:

„Prvotní odezvy ze stran školek jsou jen pozitivní, přičemž pedagogové neskrývají své nadšení."