Nepravdivé vykazování docházky a také neoprávněné užívání názvu Euroškolka. To jsou prohřešky, kterých se podle ředitelky nejdeckých školek Martiny Dzianové dopustila Božena Vojtová, bývalá vedoucí učitelka odloučeného pracoviště v Husově ulici.

„Po mém převzetí agendy mateřských školek v dubnu letošního roku jsem zjistila, že vedoucí učitelka Vojtová vykazovala nepravdivě docházku poztiženého dítěte. Přestože bylo dítě od ledna do března 2007 nemocné, byla jeho docházka úmyslně zfalšována tak, že bylo v docházce třicetkrát uvedeno jako přítomné,“ vysvětlila Dzianová.

Podle ní existují na tento podvod důkazy. „Nepravdivé vykazování dítěte potvrdila písemně jak pedagogická pracovnice, tak i matka dítěte. Také jsem zjistila, že bývalá vedoucí nabádala matku dítěte, aby potvrdila lživé trvzení, že skutečně do školky chodilo. Vojtová se ke všemu písemně přiznala,“ informovala ředitelka. Podle ní tímto skandálem nesrovnalosti neskončily.

„Vedoucí učitelka užívala pro tuto mateřinku název Euroškolka. Přestože zařízení s tímto názvem neexistuje v obchodním rejstříku ani v síti škol, užívala je jako její označení v dokumentaci, a dokonce též na razítkách Mateřské školy Husova,“ řekla Dzianová.

„Veřejnosprávní kontrola obce vyzvala v říjnu 2006, aby razítko neexistujícího subjektu Euroškolka nebylo užíváno v obchodním styku. Paní Vojtová na to ovšem nereagovala,“ prohlásila ředitelka. Další problémy vyvolaly internetové stránky.

„Na svých soukromých stránkách zveřejňovala paní Vojtová veškeré informace o odloučeném pracovišti a dokonce z rozpočtu mateřinky hradila poplatky s provozováním těchto stránek,“ nastínila Dzianová.

Celá záležitost skončila výpovědí. „Paní Vojtová podala výpověď. Nyní znovu nastoupila do vedoucí funkce Mateřské školy Krymská v Karlových Varech.

Vojtová se včera odmítla k případu vyjádřit. „Vše je zachyceno v korespondenci, kterou má k dispozici ředitelka Dzianová. Já už se víc nechci k této záležitosti vyjadřovat,“ prohlásila Vojtová. V oficiálním prohlášení, které poskytla Vojtová vedení nejdeckých školek stojí:“K upravení docházky došlo z obavy o zrušení pracoviště s integrací poztižených dětí. Na pedagogické poradě byla záležitost řešena a nebude se opakovat. K této věci došlo,“ napsala Vojtová

Ředitelka Dzianová má na vyjádření jiný názor. „Paní Vojtové nikdo zrušením pracoviště s integrovanými dětmi nevyhrožoval. Její vyjádření tedy nemá reálný základ,“ oponovala ředitelka.