Celorepubliková stávka je vyústěním nespokojenosti zaměstnanců škol, pro něž jsou poslední tečkou škrty ve vládním balíčku. Z nich totiž vyplývá, že ministerstvo školství chce zasáhnout do sektoru nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, uklízečky, školníci, ale i administrativní zaměstnanci. I když se vládní koalice obhajuje tím, že jim nechce sáhnout na platy, které jsou podhodnocené, mají se zredukovat počty dnes už neobsazených pracovních pozic a mají se zkrátit pracovní úvazky. Školy se obávají, že změny budou mít dopad i na inkluzivní výuku a na půlené výukové hodiny.

Do stávky se připojí například Základní škola Dukelských hrdinů a zřejmě i Základní škola Krušnohorská v Karlových Varech, a pak i loketská základní škola. „Stávku nepodpoří jen ti učitelé, kteří jsou nemocní, jinak všichni, i já. Škola zůstane zavřená. Neděláme to kvůli platům, to odmítáme. Děláme to kvůli vzdělávání dětí, kvůli tomu, jak je nastavené školství a že například hrozí vážné dopady pro inkluzivní, tandemovou i projektovou výuku,“ upozornila ředitelka loketské školy Eva Grosmanová a dodala, že situaci ještě může zvrátit jednání s vládou. Na 21. listopadu totiž svolává ministr školství Mikuláš Bek on – line jednání se všemi řediteli stávkujících škol.

Chebský most.
Páteční drama poblíž Chebského mostu: Muž zachránil topící se ženu

I ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová chápe důvody protestu, má ale problémy s její formou. „Stávka je až ta poslední možnost a myslím si osobně, že všechny možnosti ještě vyčerpány nebyly. Lidsky tak zorganizování stávky nemohu skousnout, nezúčastním se jí, protože v tom necháváme rodiče malých dětí vykoupat,“ komentovala situaci ředitelka Doušová a pokračovala: „Nicméně, naše škola tak zůstane 27. listopadu uzavřena. Stávku nepodpoří jen tři učitelé.“

„Zatím to s největší pravděpodobností vypadá, že se ke stávce připojíme i my,“ potvrdil ředitel karlovarské školy Krušnohorská Josef Šrámek. Veřejnost a mnozí rodiče mohou plánovanou stávku na školách vidět jinou optikou než zaměstnanci, a proto se například rozhodli vysvětlit rodičům své důvody, proč se k ní připojí, pracovníci již zmiňované školy Dukelských hrdinů.

Milan Zádamský, jeho hosté v Puppu a dary, které od nich dostal.
Milan Zádamský slavil padesátiny. Velkolepé oslavy v Puppu se účastnilo 300 lidí

„Z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023. Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace. Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů,“ píší ve svém vyjádření zaměstnanci školy.

Vyjádření zaměstnanců školy Dukelských hrdinů k avízované stávce

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce tito lidé odvádí a jak nedostatečně jsou platově ohodnoceni. Již nyní mají ředitelé škol problém na tyto pozice sehnat zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad, přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl drasticky snižovat počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení nebo chování. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem, mnohdy bez podpory asistentů.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by rovněž způsobil omezení možnosti dělit třídy na menší skupiny v hodinách cizích jazyků a informatiky.

Snížení finančních prostředků by rovněž školám omezilo možnost pořizovat učebnice a další pomůcky zkvalitňující výuku.

Pokud se naplní avízované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát jasně najevo, co si o rozhodnutích vlády myslíme, nemáme jinou možnost, než se do této stávky zapojit.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme. Věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti. STOP snaze vrátit naše školství o 30 let zpět a měnit ho na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, kde šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami učení a chování.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Dukelských hrdinů