Od veřejného příslibu Alessandra Pasquala, generálního ředitele KMV, v březnu tohoto roku, kdy se jménem společnosti zavázal k zásadní obnově budov ve vlastnictví firmy v Kyselce, proinvestovaly KMV celkem 7,5 milionu korun zejména na zastřešení hotelu Praha (3,5 milionu). Na úpravu a zabezpečení svahu za domem Stallburg ve vlastnictví českého státu šly čtyři miliony.

Do projekčních prací pro osmibytový dům Stallburg a Löschnerův pavilon, kde vznikne muzeum Mattoni, vložily KMV dalších 2,5 milionu korun. Dosavadní náklady již tedy dosáhly částky cca deset milionů. Celkové náklady na opravu jen těchto tří objektů si zřejmě vyžádají vyšší než původně odhadovanou částku 60 milionů korun. Dalších deset milionů poskytly KMV jako základní vklad při založení obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Po formálním zápisu společnosti do obchodního rejstříku podpoří KMV její činnost ještě darem ve stejné výši.

Příslib poskytnutí počátečního financování pro obecně prospěšnou společnost ve výši 20 milionů tak bude beze zbytku naplněn. Veškeré finanční prostředky poskytuje firma z vlastních zdrojů.

„Moje slovo platí, v podnikání i v životě," uvedl Alessandro Pasquale.

„Co jsem slíbil, to také splníme. První hmatatelné výsledky jsou již vidět. V blízké budoucnosti budou oba první objekty, na které jsme získali veškerá potřebná povolení, zářit novotou a začnou znovu sloužit veřejnosti," dodal Pasquale.

V souvislosti s péčí o zachování historicko- kulturního dědictví rodu Mattoni v lázních Kyselka získal Alessandro Pasquale v Německu bez ohledu na vysoké pořizovací náklady archivní, dosud nepublikované materiály, které budou ve druhé polovině roku 2013 poprvé představeny veřejnosti v nové knize připravované KMV ve spolupráci s regionálním historikem Stanislavem Burachovičem.

Pro budoucnost historických objektů v bývalých lázních Kyselka, které, jak KMV znovu zdůraznily, nevlastní a nikdy nevlastnily, je velkou nadějí vznik obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, vedené Vladimírem Lažanským. V ní spojili své síly kromě KMV a firmy RIS také obec Kyselka, město Karlovy Vary, Rudi Mattoni a Vladimír Lažanský.

Tato společnost Lázně Kyselka se stane vlastníkem všech lázeňských budov v Kyselce. KMV se nadále budou intenzivně věnovat objektům ve svém vlastnictví.