Během letních měsíců se ve Žluticích pilně pracovalo na restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, který se nachází na místním náměstí. Podle odborníků bude tato významná památka kompletně opravena nejdříve na jaře příštího roku.

„Restaurování se ujali pracovníci ateliéru Václava Štochla. Ti sejmuli a odvezli některé části do dílny, očistili ze sloupu vodou lišejník a nečistoty, pracovali na částečném odstranění cementových krust a začali práce na plastickém retušování a domodelování. Práce jsou koncentrovány na horní dvě třetiny sloupu a budou dokončeny letos na podzim,“ konstatoval starosta Žlutic Václav Slavík. Podle něj bude poté odstraněno lešení a práce budou pokračovat na jaře. „Všechny práce se samozřejmě dějí za přísného dohledu památkářů,“ dodal starosta Slavík.

Podle restaurátorů zatím nenastaly žádné komplikace. „Nyní jsme v etapě klasické rekonstrukce. V letošním roce bude opraven celý sloup a na příští rok plánujeme opravu schodiště a dalších drobností kolem něj. Vše zatím probíhá podle plánu, takže jsme nemuseli řešit žádné komplikace,“ uvedl restaurátor Václav Štochl. První etapa rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude ukončena do dvou měsíců. „Tato etapa vyjde přibližně na jeden milion korun. Druhá etapa oprav začne příští rok na jaře a počítáme, že bude trvat minimálně do června. Poté budou všechny práce dokončeny,“ dodal restaurátor.

Ten také uvedl, s čím mají restaurátoři největší práci. „Rozsahem prací se jedná o těžší průměr. Složitější na opravu jsou především plastické rekonstrukce chybějících částí. Zde je to například křídlo u andílka a některé další drobnosti. Přesto jsme zatím nenarazili na nic, s čím bychom si nedokázali poradit,“ uzavřel Václav Štochl, který má s restaurováním památek bohaté zkušenosti.