Ačkoliv jim náměstci slíbili, že vyúčtování dodají okamžitě, protože podle nich si zápas Premier League mezi kluby Manchester City a Norwich hradili sami, dosud nedodali ani jediné číslo.

„Náklady jsme vyúčtovali standardně do deseti pracovních dnů, vyúčtování jsme předložili včera," uvedli uplynulý pátek. A dodali, že pracovní cesta jim začala v pátek, do hotelu dorazili v noci a první den využili pro prohlídku města a osobní volno. „Náklady na první přenocování a první den si hradíme sami. Od druhého dne začala pracovní jednání. Aktivity ve svém volném čase jsme si hradili také sami. Městu jsme vyúčtovali pouze náklady související s účelem pracovní cesty. Už při plánování cesty jsme hleděli na účelné vynakládání prostředků města, náš hotel nebyl žádný luxusní resort, ale levný předměstský hotel, jeden z nejlevnějších v Manchesteru, neměli jsme žádná apartmá, ale nejlevnější dvoulůžkový pokoj," shrnuli vyúčtování cesty.

Na opětovný dotaz Deníku, že tyto údaje jsou neúplné, doplnil Jan Kopál, mluvčí magistrátu, že vzhledem k tomu, že se redaktorka odmítla seznámit s celkovou zprávou o pracovní cestě, jak jí nabízeli náměstci primátora, posílá jen informace o nákladech na tuto cestu. „Celkové náklady činily zhruba 43 tisíc korun, z toho patnáct tisíc stály letenky, čtrnáct tisíc ubytování kromě první noci a zbytek činily náklady na místní dopravu a zákonné stravné, kromě stravného za první den. Náklady jsou uvedeny pro dvě osoby."

To ale v žádném případě nestačí například hnutí Karlovaráci, jejich zastupitelka Hana Zemanová na přítomnost náměstků na fotbalovém zápase upozornila. Podle ní je vyjádření náměstků velice vágní a nicneříkající. „Nedozvěděli jsme se z něj, kolik město stála jejich pracovní cesta spojená s fotbalem, a stále nevíme, čím pracovní cesta pány náměstky, vyjma sportovních zážitků, obohatila. Na zastupitelstvu města bylo řečeno, že se náměstci zúčastnili pracovního jednání až v pondělí a že si víkendový pobyt hradili sami, a nyní nám tvrdí, že si hradili pouze sobotu, protože v neděli již měli pracovní schůzky. Domnívám se, že nám páni náměstci úmyslně zatajují informace, ale jako předsedkyně kontrolního výboru si vyžádám k této cestě veškeré doklady, ze kterých jednoduše zjistíme, na koho byla vystavena faktura za hotel, popřípadě další aktivity náměstků," zdůraznila zastupitelka Zemanová.

Náměstky vyslala do Manchesteru rada města. Služební cestu ve dnech 30. října až 4. listopadu, a to včetně cestovních náhrad, letenek, ubytování a nezbytných souvisejících výdajů, jim radní schválili 29. září. „Cesta byla navržena jako studijní, zaměřená na dopravní terminály ve vztahu k připravovanému terminálu v Karlových Varech kombinace meziměstské, městské a železniční dopravy. Na programu cesty bylo jednání se zástupci výboru pro dopravu Greater Manchester a návštěva dopravních terminálů Rochdale a Wythenshaw. Služební cesty se měl zúčastnit i Petr Bursík, ODS, určený zastupitel pro územní plán, a Martin Frous, člen pracovní skupiny pro územní plán," uvedl mluvčí Kopál.