Karlovarský kraj uzavře během ledna dohodu o spolupráci s Českým rybářským svazem. Kromě toho by měla vzniknout pracovní skupina místních organizací rybářů, která bude s vedením kraje v pravidelném kontaktu. Vyplynulo to ze setkání téměř třicítky zástupců těchto organizací na krajském úřadě.

„Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo dostat všechny k jednomu stolu, vyslechnout lokální problémy a domluvit se na možnostech jejich řešení,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Společnou starostí rybářů je především zvyšující se stav kormorána, jenž postupně vede až k likvidaci některých druhů ryb, především lipanů. Rybáři proto chtějí pomoci v komunikaci s myslivci, kteří mohou snížit počty kormoránů hlavně v tocích, kde rybáři vykonávají rybářské právo. Problémy jsou také s malými vodními elektrárnami, které ničí některé toky v Krušnohoří.

„ Oslovili mě, abych se stal koordinátorem jednání mezi rybáři a například vedením Kynšperka nad Ohří nebo s Agenturou ochrany přírody a krajiny,“dodal radní.

Rybáři rovněž představili své aktivity v práci s mládeží a diskutovali o tom, jak by bylo možno podpořit činnost rybářských kroužků.
„Je třeba připravit projekty, které by vystihly jednotlivé aktivity pro děti a mládež, a nastínit jejich financování. Peníze pak mohou rybáři čerpat jak z krajských dotačních titulů, tak je získat i ve svých obcích a městech,“ uzavřel radní. Smlouva o spolupráci s Českým rybářským svazem navazuje na předchozí uzavřené dohody s myslivci a chovateli.

„Samozřejmě, že jsme rádi za spolupráci s Karlovarským krajem. Ovšem neočekáváme, že dostaneme milion korun na rozvoj revíru, tak jako dostali kolegové rybáři v Plzni. Chtěli bychom díky této spolupráci například zlepšit životní prostředí, což je také velmi důležité,” konstatoval předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu Michal Riško.

Ten také uvedl, že Rybářský svaz není závislý na dotacích.

„Náš svaz funguje už přibližně 400 let a víme, že dalších 100 let bude určitě fungovat. Nežijeme z žádných dotací, takže na nich nejsme závislí. Určitě se ale pokusíme alespoň nějakou menší dotaci získat,” dodal Michal Riško.