Náš region tak drží smutný primát, protože tento podíl je největší v České republice. A podle údajů územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti není toto číslo konečné.

Jak vyplývá z informací památkářů, stav objektů je průběžně sledován a seznam ohrožených památek následně aktualizován. K velkým ztrátám památkového fondu dochází například u objektů, které dosud nebyly prohlášeny za kulturní památku a které jsou evidovány jako památkový potenciál. V několika případech územní odborné pracoviště v Lokti podalo návrh na prohlášení památkou. Ministerstvo kultury ČR ale podnět zamítlo právě s odůvodněním špatného technického stavu objektu.

Kostel v Chodově.
Konference představí, co dobrého děláme pro památky

Územní odborné pracoviště v Lokti od svého vzniku řeší dva případy závažného ohrožení památkového fondu a jeho záchrany, a to Mattoniho továrny a lázní v Kyselce a domů v městské památkové zóně Jáchymov.

V případě Kyselky se již podařilo rozjet i díky vlastníkovi nemovitostí postupnou záchranu rozsáhlého souboru nemovitých památek bývalých lázní a Mattoniho továrny. Dlouhodobým problémem s pomalejším procesem nápravy je stav historického domovního fondu v Jáchymově.

Současná fyzická podstata některých měšťanských domů podle památkářů neodvratně směřuje k zániku a tím i dalšímu rozpadu urbanistické struktury města. Pracoviště v Lokti provádí dokumentaci ohrožených objektů, uspořádalo několik tematických konferencí a vydalo tři publikace s cílem popularizace historického dědictví Jáchymovska.

O záchranu některých ohrožených památek se snaží s většími či menšími úspěchy jejich vlastníci. Ať už je to hrad Hartenberg nebo areál zámku v Toužimi.

Ilustrační foto
Pachatel se vrátil na místo činu. Po dvou letech vykradl stánek